100 000 besökare på Bostadsmässan i Karleby

Över 100 000 har redan besökt Bostadsmässan i Karleby. Den hundratusende besökaren kom in genom porten måndagen den 8.8 på förmiddagen.

Det jämna talet till ära överräcktes blommor till paret Riitta och Jaakko Huttunen från Rovaniemi. Dessutom fick paret inträdesbiljetter, mässkataloger samt mat- och dryck-kuponger till mässrestaurangen.

Paret som är vana Bostadsmässbesökare vek in till mässan i Karleby på sin semesterresa.

– Det är alltid roligt att besöka Bostadsmässan, för vi vill följa med vår tid. På mässorna hittar man alltid nya ideer till hemmet och boende överlag, berättar Jaakko Huttunen.

– Också mässområdena är alltid olika, så det finns mycket att se på det sättet också. Själv var jag styrelsemedlem i Rovaniemi landskommun när Bostadsmässan ordnades i Rovaniemi 1998. Det var också ett helt annorlunda område, berättar Jaakko Huttunen, som numera är stadsfullmäktigeordförande i Rovaniemi.

– Vi tittar här på bostäder ur pensionärssynpunkt. Med tanke på framtiden är det bra att nu redan fundera  på om det går att röra sig med rollator. Bostaden bör vara funktionell, fortsätter Riitta Huttunen.

Paret Huttunen har inte på förhand planerat hur många objekt de skall besöka, eller hur länge de ska vistas på området.

–  Vi övernattade i Karleby och nu har vi tid att vara här så länge vi vill. Vi planerar inte så mycket i förväg, utan gör som det känns bra för tillfället.

Enligt en besökarundersökning vistas besökarna länge på mässan

Enligt en mellanrapport i Suorakanava Oy:s enkät, söndagen den 7.8, reserverar besökarna gott om tid för mässbesöket. Endast sex procent av besökarna rundar området på två timmar. 75 procent tillbringar över fyra timmar på mässan och 20 procent över sex timmar eller längre.

Vistelsetiden på mässan syns även i antalet besökta objekt. 44 procent besökte nästan alla 41 objekt. 38 procent besökte 16-30 lägenheter och 18 procent besökte 1-15 hem.

Även Karleby intresserar. Två av tre som svarade på enkäten vistades i Karleby en dag. Var femte övernattade en natt i Karleby.

Mässenkätens uppgifter har samlats in via ett frågeformulär vid porten och biljettluckorna. Denna   mellanrapport nr 2 omfattar 4 826 svar och svaren har samlats in mellan 15.7-5.8.2011. Suorakanava Oy gör enkäten på uppdrag av Finlands Bostadsmässa.

Mässenkäten publiceras i sin helhet på mässans slutseminarium 25.10. Den första mellanrapporten publicerades för en vecka sedan. Bostadsmässan i Karleby pågår till 14.8.

Tilläggsuppgifter:

Utvecklingschef Pasi Hulkkonen, Finlands Bostadsmässa, t. 040 8400 513

Projektchef Touko Rauma, Karleby stad, t. 044 78 09 233

www.asuntomessut.fi

Föregående besökarrapport: www.asuntomessut.fi/messututkimukset

Kontakt

  • Suomen Asuntomessut
    .

Prenumerera