Bostadsmässan i Kuopio, Finland öppnas för allmänheten på fredag

Den riksomfattande Bostadsmässan som öppnas i morgon, fredagen den 16 juli 2010, är ett glädjande sommarevenemang för hela familjen där det finns mycket att se och uppleva. På Bostadsmässan som befinner sig i Skärgårdsstadens strandlandskap finns typexempel på energieffektivt terrass- och sluttningsbyggande och hälsosamt boende. Mässhusens omsorgsfullt planerade inredningar och gårdar kan ge inspiration för många typer av småhus.

På Bostadsmässan – den 41. i ordningen – finns ett mångsidigt urval av småhus som nästan alla är byggda på sluttningar. I mässan ingår 39 hus varav 34 är egnahemshus och två är radhus. Det finns även ett parhus med bastu vid stranden.

Eftersom anvisningarna för byggnadssätt har varit ganska fria finns nästan alla byggmaterialen och byggnadstyperna framme på mässområdet i Skärgårdsstaden.

– Nästan alla husen är av mycket hög kvalitet. Konstruktörerna och byggnadsarbetarna har velat visa sitt bästa kunnande, berättar en nöjd Pasi Heiskanen, VD för Finlands Bostadsmässa. Såväl de dolda konstruktionerna som ytbeläggningarna har gjorts omsorgsfullt utan att jäkta. – Nyheter inom byggnadstekniken har inneburit nya utmaningar för byggnadsarbetarna. Alla husen är ändå helt färdiga för Bostadsmässan, berättar områdets övervakare Esa Koponen glatt.

I enlighet med temat för Bostadsmässan ”Välstånd och livskvalitet” presenterar Bostadsmässan lösningar som kan göra en bostad trygg, säker och hälsosam. Man kan få nyttiga tips i mässhusen och de avgiftsfria informationsklinikerna. Den vetenskapliga forskningen erbjuder intressanta synvinklar bl.a. i husen 24 och 18 där man i samarbete med Östra Finlands universitet har installerat apparatur som mäter inneluftens kvalitet.            

– Företag, högskolor och läroanstalter i Kuopioregionen har i samarbete genomfört flera projekt som ingår i mässan. Våra bostadsmässor befäster Kuopios rykte som en dynamisk stad med mycket kunnande inom välfärden, säger Kuopios stadsdirektör Petteri Paronen.

Fritidsintressen och lifestyle har beaktats vid byggandet av mässhusen; förutom högklassiga arbetsutrymmen har husen utrustats med vinterträdgårdar, gym, simbassänger och hemmabioanläggningar. Badutrymmena i mässhusen är exempel på källor som ger välbefinnande i vardagen.

Konst och kultur som en faktor som ökar människors välstånd och livskvalitet spelar en viktig roll på Bostadsmässan. På mässan finns ca 150 utställda konstverk och mässbesökarna har även möjlighet att delta i olika aktiviteter. I sommar finns det speciellt mycket att se och uppleva på Bostadsmässan i Kuopio.

– Tanken med temaveckorna med program som nu för första gången ska ingå i Bostadsmässan är att på ett nytt sätt erbjuda besökarna aktuell information om boende samt underhållande upplevelser, konstaterar Pasi Heiskanen. En del av temaveckornas utbud ger mässbesökarna en inblick i levnadssättet i Kuopio.

– Många sällskap och föreningar i Kuopio deltar aktivt i att genomföra temaveckornas program i samarbete med Kuopio stad och Finlands Bostadsmässa, berättar projektchef Mervi Heiskanen från Kuopio stad.

Energieffektivitet och naturens mångfald

Naturens mångfald har beaktats vid planeringen och byggandet av området för Bostadsmässan i Kuopio. Mässbesökarna kan bekanta sig med för området typiska växter och djur i områdets parker och den naturliga skogen. Mässhusen, av vilka 27 är av den bästa energiklassen, har placerats på strandtomterna så att man har tagit hänsyn till alla som bor på stranden – inklusive flygekorrar och fåglar. Man har låtit stränderna vara så orörda som möjligt. I mässan ingår två passivenergihus och många olika typer av energibesparande lösningar, t.ex. isoleringsteknik, solfångare, luft/vatten-värmepumpar, jordvärme och bl.a. en eldstad som värmer tappvattnet.

Finlands första nollenergihus i centrum av Kuopio är ett extra föremål i Bostadsmässan. Det är öppet dagligen 1.–15.8.2010. I huset kan man delta i guidade rundvandringar och bekanta sig med de nyaste sätten att spara energi i flervåningshus.

Bostadsmässan öppnas i morgon, den 16 juli 2010

Bostadsmässan i Kuopio öppnas för allmänheten i morgon, fredagen den 16 juli 2010 kl. 10.00. Mässan öppnas av bostadsminister Jan Vapaavuori. Öppningsceremonin börjar kl. 10.30 på mässområdet. Festtal kommer även att hållas av ordföranden för Finlands Bostadsmässas styrelse Erkka Valkila och ordföranden för Kuopios stadsfullmäktige Marja-Leena Puputti. Mässan är öppen för allmänheten 16.7.–15.8. dagligen kl. 10–18.

Information:

Verkställande direktör Pasi Heiskanen, Finlands Bostadsmässa, 040 848 6200
Stadsdirektör Petteri Paronen, Kuopio stad, 017 182 001
Projektchef Mervi Heiskanen, Kuopio stad, 044 7185 317

www.asuntomessut.fi/kuopio
www.asuntomessut.fi

Färska fotografier av området och mässhusen kan laddas ner på adressen http://asuntomessut.valokuvia.fi. Fotografierna får användas gratis av pressen i samband med Bostadsmässan.

Kontakt

  • Suomen Asuntomessut
    .

Prenumerera