Bostadsminister Kiuru berömde Bostadsmässans energieffektivitet

Finansminister Jutta Urpilainen (sd)  och bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru (sd) besökte Bostadsmässan i Karleby under den sista öppethållningsdagen den 14.8. För Jutta Urpilainen är området redan bekant  för att hon öppnade mässan för en månad sedan.  Kiuru besökte mässan för första gången.

Bostads- och kommunikationsminister Kiuru berömde bostadsmässområdet mångordigt

– Området imponerar. Stadsplanen är intressant och byggnaderna energieffektiva. I planeringen har beaktats vindförhållandena och strandbyggande. I Karleby visas framtidens lösningar inom boende.

Kiuru berömde också objektens mångsidighet och fäste avseende vid tre generationers boendeform.

– På mässan finns många objekt, där tre generationer bor inom samma gårdsplan. Det är en utmärkt lösning och i framtiden finns det säkert mera behov för likadana lösningar.

Utmaning för energieffektivitetslösningar

Minister Kiuru poängterar energieffektivitetens viktighet i byggandet

Ända tills nu har energieffektivitetslösningar koncentrerats till nybyggnader. I framtiden kommer det att fästas mera uppmärksamhet till att förbättra energieffektivitet inom restaurering och renovering.

– Vi har en alleuropeisk tryck för att förbättra energieffektivitet. I framtiden, då det finns mindre energi för fri användning, finns det behov att satsa på energisnålhet. Nog är ju konsumenten vid köpe av bil eller tvättmaskin intresserad av el- eller bränsleåtgången.

Fint att vara karlebybo!

Finansminister Jutta Urpilainen som öppnade Bostadsmässan, rundade mässområdet tillsammans med bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru. På den soliga avslutningsdagen var mnister Urpilainen stolt över sin hemstad.

–  Det har varit fint att följa upp det positiva publicitet som Karleby har fått. När jag efter öppningsdagen besökte olika tillställningar, har jag berättat om Bostadsmässan i Karleby och jag har också hört mycket beröm om mässan. Det finns mycket kunnande i Karleby och arrangemangen har lyckats mycket väl.

Tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Pasi Heiskanen, Andelslaget Finlands Bostadsmässa, t. 040 848 6200

Projektchef Touko Rauma, Karleby stad, t. 044 78 09 233

Kontakt

  • Suomen Asuntomessut
    .

Prenumerera