Kostnadsförslag hjälper i prisjämförelser mellan mässhusen

På Bostadsmässan i Karleby kan alla som drömmer om ett eget hus, få sin dröm prissatt, för alla objekt har ett kostnadsförslag eller ett försäljningspris.

Kostnadsförslagen har beräknats med ett TaloPeli-program, som kartlägger byggandets olika faser från anskaffning av tomt och dess sockel till val av hustyp och inredningsmaterial med undantag av tomtpriset. Försäljningspriset är det pris som utställarna begär och som inkluderar tomt och uthusbyggnad.

Även om man med programmet kan räkna ut byggnadsprojektets helhetskostnader t.o.m. med  90-95 procents exakthet, kan de verkliga byggnadskostnaderna vara mycket olika beroende på byggarens önskemål om kvalitetsklass och utrustning och var byggplatsen är belägen. Skillnaderna kommer fram speciellt i jämförelse mellan kostnadsförslag och försäljningspris.

Skillnaderna mellan kostnadsförslag och försäljningspris kan vara stora

Mässobjektens kostnadsförslag baseras objektens ritningar och data från alla objekt, där man använt enhetliga begreppsbestämningar. Kostnadsförslagen baserar sig på ytmaterial, skåp och köksmaskiner av standard- klass, även om det i objekten kan finnas stora avvikelser från basnivån i olika lösningar

- Till exempel om de verkliga kostnaderna i ett mässobjekt är 641 000 euro, kan det även förverkligas ca 250 000 euro förmånligare – genom att att pruta på kvalitet och tomt medan exteriören är exakt likadan. Stora skillnader kan uppstå t.e.x. vid val av uppvärmningslösningar, pålning, energieffektiva konstruktioner, hushållsmaskiner och ytmaterial, räknar TaloPeli-programmets utvecklare, verkställande direktör Petri Jyrkkä från Visual Computing Ab.

Stora avvikelser kan också uppstå t.e.x. på grund av uppvärmningslösningar och byggnadernas läge, för att priset på tomten och grundläggande arbeten inte har beaktats i kostnadsförslagen. På grund av detta kan de verkliga kostnaderna lätt variera med tiotals- t.o.m. med hundratusentals euro.

Ett kostnadsförslag för en tomt som inte ligger vid bostadsmässområdets strand är 340 030 euro och försäljningspriset 399 000. På motsvarande sätt har kostnadsförslaget för ett hus på en strandtomt med enskild strandbastu beräknats vara 366 430 euro, som är 200 000 euro mindre än objektets försäljningspris 596 000 euro.  Tomtpriserna på bostadsmässområdet varierar från 25 000 euro till 90 000 euro för tomter vid havet.  

Med TaloPeli kan man bygga ett eget virtuellt hus

En familj som planerar att bygga ett hus, kan med TaloPeli-programmet ”bygga sitt eget hus” på förhand och pröva olika material, olika energieffektiva lösningar och andra egenskaper i huset. Också bankerna har mottagit TaloPeli-programmet med glädje för att en preliminär budget hjälper byggarfamiljen vid låneansökan.

År 2010 byggdes 80 000 hus med TaloPeli i Finland. TaloPeli finns på nätet www.talopeli.fi.

Med hjälp av kostnadsförslag och Talopeli kan en som drömmer om ett eget hus enkelt planera ett hus enligt sina önskemål och plånbok. Programmet räknar ut kostnader för arbetskraft på en ort eller materialets inverkan på helhetskostnaderna, påpekar Bostadsmässans utvecklingschef Pasi Hulkkonen för alla bostadsplanerare.

Tilläggsuppgifter

Utvecklingschef Pasi Hulkkonen, Finlands Bostadsmässa, t. 040 8400 513

Verkställande direktör Petri Jyrkkä, Visual Computing Oy, t. 040 7033 400

www.asuntomessut.fi

www.talopeli.fi

Kontakt

  • Suomen Asuntomessut
    .

Prenumerera