EFBA talar för pälsdjursuppfödare i Europa

Vid Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf:s årsmöte i Vasa godkändes de stadgeenliga ärendena och valdes styrelsemedlemmar i stället för dem som var i tur att avgå. Festtalare vid tillställningen var verksamhetsledare Françoise Hossay från pälsdjursuppfödarnas internationella takorganisation European Fur Breeders’ Association (EFBA). Pälsdjursuppfödningens betydelse som en del av lantbruket är anmärkningsvärd. Landsomfattande beslut om pälsdjursuppfödningen stannar inte inom ett lands gränser utan har långtgående inverkan. - Speciellt under sådana här tider bör man förena alla krafter för att upprätthålla livskraftiga branscher i Europa. Pälsdjursuppfödningen utgör en direkt inkomstkälla för ca 60 000 personer i Europa. Arbetsplatserna säkrar en livskraftig landsbygd. EFBA:s verksamhetsbyrå i Bryssel erbjuder en betydelsefull utsiktsplats till den europeiska beslutsprocessen. Verksamhetsledare Hossay poängterar nätverksbildning. – Det europeiska i pälsdjursproduktionen innebär hög kvalitet och etiskt produktionssätt. Den europeiska pälsdjursuppfödningens årliga värde uppgår till ca 150 miljarder. De nyss valda medlemmarna i Parlamentet behöver sakkunnig information till stöd för sina beslut. Ytterligare information: - verksamhetsledare Tuula Dahlman, tel. (09) 849 8448, 050 570 2951 - informatör Tuula Salo, tel. 040 551 0361

Prenumerera