Penser Access: Surgical Science - Fortsatt intressanta nyheter gällande industriella samarbeten

Surgical Science rapporterar intäkter (SEKm 13,2), i linje med våra förväntningar. Detta motsvarar en tillväxt om 5% y/y. Första kvartalet är ofta det med lägst intäkter vilket gör att vi bibehåller vår helårsprognos. Kostnaderna ökar från Q1'17, dessa är dock relaterade till nysatsningen på USA-marknaden där vi nu ser beställningar till följd av denna satsning. Personalkostnader har stigit då man utöver USA satsningen har rekryterat en ny chef till affärsområdet Industriella Samarbeten samt en CFO. Inom industriella Samarbeten har man erhållit intäkter för tillpassning av mjukvaran för på Meere Company och CMR Surgical. Meere lanserade sin produkt i mars så vi bedömer att licensintäkter för sålda enheter av deras produkt Revo-Sim kommer börja komma under året. CMR väntas lansera inom en snar framtid. Vi ser även positivt på att ledningen för aktiva dialoger med andra medicinteknikbolag om att teckna avtal kring simuleringsmjukvara. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/verksamheten-tuggar-pa-stabil-takt/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera