Penser Access: Surgical Science - Under förväntan men spännande nyheter från Sydkorea

Surgical Science rapporterade en lägre Q4 försäljning än förra året med minskning om ca SEKm 1,5, detta motsvarar ungefär två stycken LapSim simulatorer. På helåret växer dock bolaget 12% vilket var något lägre än våra estimat men i linje med bolagets långsiktiga försäljningsmål. Förklaringen till den sämre avslutningen på året var att USA-marknaden gått sämre än väntat under 2017. Detta har bolaget åtgärdat med en ny USA-chef på plats samt ett nyanställningar av säljare vilket gör att vi bedömer att problemen är åtgärdade. En positiv överraskning med rapporten är att licensintäkter ifrån merecompany har erhållits vilket tyder på att försäljningen av kirurgirobotsystem har kommit igång tidigare än väntat, detta i kombination med en ny affärsområdeschef för industriella samarbeten gör att vi tror att tillväxten här kommer bli högre än vi tidigare trott. Sammanfattningsvis ser vi att SuS rider på ett antal starka makrotrender i sjukvården och ser därför hög potential i akten men, till en hög risk då bolaget är ungt och intjäningen fortfarande är skakig.   

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/forvantan-men-spannande-nyheter-fran-korea/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera