Årets Marknadsförare 2007 - ett flaggskepp för svenskt näringsliv och kultur - Ostindiefararen Götheborg - projektet som växte i världen

Kan den segla, håller konstruktionen, klarar besättningen att hålla samman, kommer vi få uppmärksamhet och hur ska vi finansiera Ostindieprojektet? Frågorna var många och det var även många som tvivlade på att projektet skulle ros iland. Projektet, som från början handlade om att finna ett 300-årigt vrak på havsbotten utanför Göteborg, har utvecklats till det framgångsrikaste utbytet inom näringsliv och kultur mellan framför allt Sverige och Kina, i modern tid. Idag får Svenska Ostindiska Companiet, SOIC, ta emot priset Årets Marknadsförare 2007 på Tendensdagen på Cirkus i Stockholm.

Utmärkelsen Årets Marknadsförare, delas varje år ut av Sveriges Marknadsförbund, som är en paraplyorganisation för Sveriges totalt 30 marknadsföreningar. Prisutdelningen sker den 18 oktober på Cirkus i Stockholm där Marknadsförbundet varje höst arrangerar ett seminarium, Tendensdagen, som är Nordens största marknadsföringsarrangemang och som besöks av 600 aktiva marknadsförare från hela landet.

- Några eldsjälar kom med idén att göra en modell av Ostindiefararen och det bestämdes att den skulle göras i skala 1:1 och att seglatsen åter skulle gå till Kina. Hur, på vilket sätt och när det skulle bli verklighet visste vi inte, men idag är det fullbordat. Utmärkelsen som Årets Marknadsförare är fantastiskt roligt att få. Vi ser det som ett bevis på att vi verkligen har lyckats, säger Stellan Mjärdner, VD för Svenska Ostindiska Companiet, SOIC. Det är verkligen stimulerande att motta priset på torsdag.

Projektet Ostindiefararen är ofattbart stort och det har vuxit fram sedan 1985. Från början var den största drivkraften att skapa attraktion och lyfta området runt Norra Älvstranden, skapa arbetstillfällen samt återuppväcka skickligt hantverk. Sedan projektet mognat har även ambitionerna vuxit och sedan såg man möjligheterna till att göra Ostindiefararen till ett flaggskepp för svenskt näringsliv och kultur. Vidare ett tillfälle till värdefull forskning som kunde bedrivas ombord. Med skicklig marknadsföring och massmediala framgångar har man lyckats över alla förväntningar. Samarbetet med sponsorer som SKF, Swedbank, Göteborgs Hamn och Volvo, för att nämna de största, har varit intensivt och givande för alla parter.

- Det har varit många utmaningar under vägen, kommenterar Göran Bengtsson, ordförande i Svenska Ostindiska Companiet samt Länsöverdirektör i Västra Götalands Län, som varit i projektet sedan 1997. Vi har arbetat mycket målmedvetet. Projektet har många dimensioner, vi har haft olika delmål, men vi har alla strävat åt samma håll, att skapa kontakter mellan Sverige, Kina och världen. Vi har lyckats hålla medieintresset högt hela tiden. Inte bara i Sverige utan i alla länder vi har besökt. I Kina hade vi mer än 40 timmar i TV med hisnande 60-80 miljoner tittare varje gång. I Indien bevakades projektet i 45 minuter av de största TV-kanalerna. Överallt har vi skapat enorm uppmärksamhet.

- Det finns mycket att lära av det här projektet, kommenterar Marianne Reuterskiöld, VD för Sveriges Marknadsförbund. Det är ett lysande exempel på entreprenörskap och uthållighet parat med professionell kommunikation i alla led. Det faktum att man flyttat fram positionerna hela tiden under projektets gång visar även på uppfinningsrikedom och en positiv grundsyn där allt är möjligt.

Juryns motivering
Projektet Ostindiefararen utvecklades till en stor framgång också när det gäller marknadsföring av svenskt näringsliv och av Sverige. I projektet har entreprenörsanda, uthållighet, omfattande samarbete mellan näringsliv och samhälle samt förmåga att utnyttja intresset för historiska handelsrelationer som grund för modern marknadskommunikation varit väsentliga. De positiva effekterna har blivit stora, både för individuella gamla och nya affärsrelationer, och en omfattande uppmärksamhet från massmedia och allmänhet främst i Kina men också i Indien och andra länder som besökts av Ostindienfararen Götheborg. Projektet har också skapat möjligheter för fortsatt eventmarknadsföring.

Priset delas ut vid en ceremoni av Professor Emeritus Lars-Gunnar Mattsson, ordförande i juryn för Årets Marknadsförare i Sveriges Marknadsförbund, Lars Sjölander, ordförande i Sveriges Marknadsförbund samt av Marianne Reuterskiöld, VD Sveriges Marknadsförbund.

Prenumerera

Media

Media