Skaraborg – Årets Marknadsförening 2007 - Teamwork och entreprenörskap bakom framgång

Marknadsföreningen Skaraborg har i konkurrens med 29 marknadsföreningar utsetts till Årets Marknadsförening 2007. En förening, som har byggt upp varumärket inifrån, genom teamwork, entreprenörskap samt en strukturerad och engagerad styrelse. För att ytterligare öka intresset för föreningen och dess aktiviteter har en ny levande hemsida tagits fram. Ett forum som blivit mycket populärt och välbesökt då den inspirerar och bjuder in till att utveckla nätverket i en allt mer växande förening, som startat samarbeten långt utanför länsgränserna.

Utmärkelsen Årets Marknadsförening, delas varje år ut av Sveriges Marknadsförbund, som är en paraplyorganisation för Sveriges totalt 30 marknadsföreningar. Prisutdelningen sker den 18 oktober på Cirkus i Stockholm där Marknadsförbundet varje höst arrangerar ett seminarium, Tendensdagen, som är Nordens största marknadsföringsarrangemang och som besöks av 600 aktiva marknadsförare från hela landet.

- Målsättningen har varit att skapa ett levande och spännande forum som speglar den professionella entreprenörsandan som finns hos styrelsen och dess medlemmar i Marknadsföreningen i Skaraborg, säger Hanne Gustafsson, ordförande i föreningen. Framgångsreceptet för vår förening är vår varumärkesresa, där första steget i processen var att internt identifiera föreningens identitet, Styrelsens sammansättning är en viktig faktor för en förening, och vi har valt styrelsemedlemmar efter deras spetskompetenser och deras nätverk. Alla ledamöter har delegerats specifika ansvarsområden med tillhörande arbetsbeskrivningar. Vi är idag en liten förening med 120 medlemmar en av våra prioriteringar för 2008 är att stärka samarbetet med andra marknadsföreningar bland annat med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Nu hoppas vi att det samarbetet gör att vi kan höja ambitionsnivån ytterligare och att det leder till nya medlemmar. Vår förhoppning är också att det skapar intresse för befintliga medlemmar till att aktivt delta i våra träffar och föreläsningar som anordnas.

Föreningen har nyligen totalrenoverat sin hemsida. Den har nu blivit användarvänlig, erbjuder viktiga länkar, evenemangstips samt tillhandahåller nyhetsbrevet Tendens Special Light som tas fram speciellt för Marknadsförbundets medlemmar. Sidan uppdateras kontinuerligt vilket gör att man ofta måste in och se om det är något nytt på gång. Formgivningen på sidan avspeglar Svenska Marknadsförbundets ursprungsversion.

- Vår föreningskommitté har utsett Skaraborg till Årets Marknadsförening 2007, kommenterar Marianne Reuterskiöld, VD i Sveriges Marknadsförbund. Arbetet i föreningarna sker helt ideellt och utgör en viktig motor och kunskapskälla för människor som vill förkovra sig inom sitt yrke och bidra till en positiv utveckling inom en region. Det har verkligen Skaraborgs Marknadsförening lyckats med. Det är en beundransvärd och målinriktad prestation.

Priset delas ut vid en ceremoni av Leif Bolin, ordförande i Sveriges Marknadsförbunds Marknadsföreningskommitté, Lars Sjölander, ordförande i Sveriges Marknadsförbund samt av Marianne Reuterskiöld, VD Sveriges Marknadsförbund.


Prenumerera

Media

Media