Förhöjda mykotoxinhalter i årets spannmålsskörd

Förhöjda mykotoxinhalter i årets spannmålsskörd Spannmålsprover av vete från södra Sverige visar onormalt höga halter av mykotoxiner. SVA vill informera om att problem kan uppstå med årets foderspannmål. Prover som inkommit till SVA har innehållit Fusarium en mögelsvamp som angriper spannmålen redan på fältet. Vidare analys av spannmålsproverna visar höga halter av mykotoxinet deoxynivalenol (DON). SVA bedömer att det kan föreligga risker att det nationella riktvärdet för DON överskrids i årets foderspannmål. Höga halter av DON ger toxiska effekter hos flera djurarter, framförallt svin är känsliga. Låga doser ger tarmstörningar och minskad aptit, medan högre halter medför fodervägran och kräkningar. Därför är det nationella riktvärdet för svinfoder satt till 0.4mg/kg. I de prover som SVA hittills har analyserat ligger nivåerna mellan 1-5mg/kg. -Vi misstänker att det är ett fusariumår i år. Även 1998 var ett fusariumår och vi ser ett liknande mönster i år. De toxinhalter vi hittar i årets prover skiljer sig från förra gången. Det är betydligt högre halter i år, vilket möjligtvis kan förklaras av att andra fusariumarter angriper spannmålen. Analysen har hittills skett i spannmålsprover och axen är plockade direkt från fältet, säger docent Per Häggblom, chef för SVAs foderavdelning. De analyser som SVA hittills har utfört visar att det kan finnas en risk att halterna i årets foder överskrider det nationella riktvärdet. Risken kan vara större för sent skördad spannmål. -September har varit varm och fuktig med milda nätter, vilket gör att Fusarium-möglet fortsätter att växa och därför kan toxinhalten öka, säger Per Häggblom. Finns det en osäkerhet om spannmålen angripits av Fusarium-mögel, rekommenderas en analys av fodret. Jordbruksverket har i samarbete med SVA beslutat att genomföra en undersökning av DON-innehållet i årets spannmålsskörd. - Livsmedelsverket har inte fått några indikationer om att DON på liknande sätt är ett problem i årets brödspannmål. För att säkerställa att DON inte är ett problem kommer vi på Livsmedelsverket omedelbart att inleda en kartläggning av brödspannmål från berörda områden, säger Monica Olsen tf enhetschef vid Livsmedelsverket. Mer information finns på respektive myndighets webbplats: www.sva.se, www.sjv.se, www.slv.se För ytterligare information kontakta: Statens Veterinärmedicinska Anstalt; Per Häggblom, 018-67 42 26, 0705-46 01 44 Ursula Nord-Bjerselius 018-67 42 25 Eva Norén 018-67 44 10 Livsmedelsverket; Monica Olsen 018-17 55 98, 0709-24 55 98 Jordbruksverket; Karin Alness 036-15 59 91 Stig Widell 036-15 58 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00060/bit0001.pdf

Dokument & länkar