Skydda hunden på semesterresan

Skydda hunden på semesterresan Importerade hittehundar från södra Europa har varit smittade med allvarliga sjukdomar som brutit ut efter det att de kommit till i Sverige. Flera dödliga hundsjukdomar som sprids med fästingar eller myggor som förekommer i Sydeuropa kan angripa även en semestrande svensk hund. Jordbruksverkets införselregler som gäller för resande hundar (vaccination, blodprovskontroll, avmaskning m.m.) innebär inte något skydd mot dessa smittämnen. Införselreglerna är avsedda att skydda människor från att smittas med dödliga sjukdomar som rabies, dvärgbandmask och leptospiros från hund eller katt. Det är därför upp till den resande djurägaren att skydda sitt djur från andra smittor. Hittills i år har minst två svenska familjehundar insjuknat med allvarliga symtom efter besök i Frankrike respektive Spanien. Eftersom de aktuella smittspridarna (bruna hundfästingar och sandmyggor) inte finns i Sverige är risken mycket liten att smittorna sprids vidare i Sverige. Det är mycket viktigt att hundägare som ska ta med hunden utomlands, speciellt till länderna runt Medelhavet, kontaktar veterinär och ser till att behandla hunden - i förväg och under resan - med preparat som är verksamma mot fjärilsmyggor (sprider sjukdomen leishmanios), bruna hundfästingen (sprider bland annat sjukdomarna babesios, hepatozoonos och tropisk ehrlichios) och hjärtmask. Information om aktuella sjukdomar och hur hunden ska skyddas finns på SVAs websida (www.sva.se) och vid de flesta smådjurskliniker. Exempel på smittämnen som hunden kan smittas av på resan är: Leishmania: Sprids av fjärilsmyggor/sandmyggor som är skymnings- och nattaktiva. Ger en kronisk sjukdom som visar sig som hudsår, hårlösa partier, kraftig avmagring och skador på många inre organ. Inkubationstiden kan vara flera år. Babesia canis: Sprids av bruna hundfästingen. Ger hög feber och kraftig blodbrist eftersom parasiterna spränger sönder de röda blodkropparna. Ehrlichia canis: Sprids av bruna hundfästingen. Bakterien angriper vita blodkroppar och blodkärlens väggar. Ger hög feber, viktminskning och blödningar. Kan också utvecklas till en kronisk dödlig blodbrist p.g.a. skador på benmärgen. Hepatozoon: Smittar genom att hunden äter upp den bruna hundfästingen. Ger feber, avmagring och blödningar. Parasiten angriper vita blodkroppar och blodkärlens väggar. Hjärtmask: Sprids av myggor. Masken bor inne i hjärtat och skadar blodcirkulationen. I områden där smittan förekommer behandlas hundarna i förebyggande syfte med speciellt maskmedel regelbundet under myggsäsongen. Kontaktpersoner: Dan Christensson, Avd för parasitologi, telefon 018-67 41 36 Susanna Sternberg, Avdelningen för sjukdomskontroll och smittskydd, telefon 018-67 43 47 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 75189 Uppsala Tel 018-67 40 00 Fax 018-30 91 62 e-mail: sva@sva.se fredag den 19 juli 2002 - Sidan 1/1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00180/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar