Sveafastigheter Bostad utvecklar nya Jordbro centrum

STOCKHOLM, 3 juli 2017

Samhällsbyggnadsbolaget, Sveafastigheter Bostad och BoTrygg utvecklar tillsammans nya Jordbro centrum. Totalt planeras för cirka 1 000 bostäder i området.

Lars Gärde, Vice VD Sveafastigheter Bostad, säger:

”Vi är ödmjuka och mycket tacksamma gentemot Samhällsbyggnadsbolaget och Haninge Kommun att vi har blivit utvalda att få delta i ett av Sveriges mest spännande stads-utvecklingsprojekt där stort fokus kommer att ligga på social hållbarhet.”

Sveafastigheter Bostad kommer att utveckla cirka 350-400 attraktiva hyreslägenheter med egen förvaltning på plats i området. Det kommer bland annat att erbjudas lägenheter där fler personer kan dela på gemensamma funktioner som exempelvis kök, badrum och tvättstuga. Det i kombination med att Sveafastigheter Bostad accepterar olika former av försörjningsstöd som inkomstgrundande kommer att ge fler möjlighet att kunna hyra sin egen lägenhet med förstahandskontrakt.

Per Wallgård, Fastighetschef för Sveafastigheter bostad, säger:

”Jordbro centrum har ett fantastiskt fint läge med tillgång till vacker natur och utmärkta kommunikationer till såväl Stockholm som Nynäshamn. Vi ser fram mot att utveckla nya Jordbro Centrum till ett attraktivt och hållbart områdescentrum med god tillgång till bostäder, butiker och närservice”

Detaljplanearbetet pågår och samråd planeras till hösten 2017.

För mer information:

Lars Gärde, Vice VD Sveafastigheter Bostad

+46 70 333 71 82, lars.garde@sveafastigheter.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Växjö, Kalmar och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 500 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar