Sveafastigheter Utveckling vinner markanvisningstävling i Salem

Salems kommun har utsett Sveafastigheter Utveckling för vidare förhandling som utförare av flerbostadshus och småhus i Södra Hallsta, Salem.

Sveafastigheter Utvecklings förslag bygger på hållbarhet och gemenskap, i ett naturnära område med urbana influenser. En tydlig och lättöverskådlig struktur skapas med hjälp av en trädkantad gatuslinga som löper genom området. I gatuslingans periferi finns varierade typer av byggnader anpassade till den omgivning de möter; stadsmässiga huskroppar mot Salemsvägen och småskaliga radhus mot naturområdet.

I ett pressmeddelande från Salems kommun motiverar den politiska ledningen att valet föll på Sveafastigheter Utvecklings förslag.

- Sveafastigheter Utveckling är det förslag som är mest fördelaktigt för kommunen ur flera aspekter. Det är viktigt att kommunen tar tillvara på Södra Hallsta för att ge ett gott tillskott till bra bostäder nära Rönninge centrum och stationen, dessutom med bra ekonomi som tillåter att Tvärleden byggs, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsen ordförande.

- En bra utveckling för Salems invånare med kollektivtrafiknära bostäder, extra roligt att det kommer bli ca 60 hyresrättslägenheter. Bra för ungdomar som vill flytta hemifrån och de som vill lämna villan/radhuset, säger Arne Närström (S), oppositionsråd.

- Vi får en lugn boendemiljö innanför den bullerdämpande bebyggelsen ut mot stora vägen, därmed tar vi väl vara på Södra Hallstas centrala läge. Inom området ska både radhus och flerfamiljshus ta plats, liksom en förskola, det kommer att locka inte minst barnfamiljer till området, dessutom bevaras en del parkmark, säger Mia Franzén (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Det är mycket roligt att Salems kommun givit oss förtroendet att få vara med att utveckla Södra Hallsta, säger Rahel Belatchew, VD, Sveafastigheter Utveckling.

- Vi tror mycket på området och ser fram emot att vara med och skapa en småskalig stad med närhet till naturen, avslutar Rahel Belatchew.

Arkitekt är Belatchew Arkitekter.

Högupplösta bilder: https://belatchew.com/downloads/salem.zip

 

OM SVEAFASTIGHETER UTVECKLING AB

Sveafastigheter Utvecklings verksamhet präglas av arkitektur och innovation med höga hållbarhetsmål. Med vår samlade kompetens och långsiktiga engagemang erbjuder vi ett helhetsgrepp inom stadsutveckling med fokus på bostadsrätter.  Sveafastigheter Utveckling är en del av Sveafastigheter Bostad Gruppen.

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Rahel Belatchew, VD, Sveafastigheter Utveckling AB, Telefon 070-174 94 32, Epost rahel.belatchew@sveafastigheter.se

Taggar:

Om oss

OM SVEAFASTIGHETER UTVECKLING AB Sveafastigheter Utvecklings verksamhet präglas av arkitektur och innovation med höga hållbarhetsmål. Med vår samlade kompetens och långsiktiga engagemang erbjuder vi ett helhetsgrepp inom stadsutveckling med fokus på bostadsrätter. Sveafastigheter Utveckling är en del av Sveafastigheter Bostad Gruppen.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Salems kommun har utsett Sveafastigheter Utveckling för vidare förhandling som utförare av flerbostadshus och småhus i Södra Hallsta, Salem.
Twittra det här

Citat

Det är mycket roligt att Salems kommun givit oss förtroendet att få vara med att utveckla Södra Hallsta. Vi tror mycket på området och ser fram emot att vara med och skapa en småskalig stad med närhet till naturen.
Rahel Belatchew, VD, Sveafastigheter Utveckling.