Sveafastigheter avyttrar ägarlägenheter i Ålborg

STOCKHOLM 26 JANUARI 2016

Sveafastigheter Fund III (”Sveafastigheter”) har i samarbete sin lokala partner North Property Asset Management avyttrat 42 ägarlägenheter i Ålborg, Danmark, till Niam Fund VI (“Niam”). Fastigheterna togs över den 1 januari 2016.

Lägenheterna, som är av hög standard och har väldigt bra läge vid Limfjord, köptes av Sveafastigheter under 2013. Totalt omfattade investeringarna i Danmark 300 ägarlägenheter, varav majoriteten i Köpenhamn. Lägenheterna har successivt avyttrats i takt med att de har blivit vakanta med undantag för en byggnad med 70 lägenheter vilka således som en portfölj under 2015. Efter försäljningen till Niam återstår ca 50 lägenheter i Köpenhamnsområdet under förvaltning.

Mikael Pehrsson, Sveafastigheter säger:
Vi är mycket nöjda med att ha genomfört försäljningen av de återstående lägenheterna i Ålborg till Niam och därmed, i enlighet med affärsplanen, genererat en attraktiv avkastning till våra investerare i Sveafastigheter Fund III, säger Mikael Pehrsson på Sveafastigheter.

Sveafastigheter Fund III lanserades under 2010 och stängdes för investeringar 2011 med EUR 317 miljoner i eget kapital. Fondens fokus är fastigheter med potential för värdeutvecklande åtgärder, i Sverige, Danmark, Finland och Estland. Två av de ursprungligen tolv portföljerna, Grocery Stores Finland och Högkullen Omsorgsfastigheter, har sedan tidigare framgångsrikt avyttrats.

Catella Danmark and Bruun & Hjejle var säljarens rådgivare in transaktionen. Plesner var köparens rådgivare i transaktionen.

Sveafastigheter
Mikael Pehrsson
Partner
+46 8 545 075 19
mikael.pehrsson@sveafastigheter.se

Johan Tengelin
Partner och VD
+46 8 545 075 14
johan.tengelin@sveafastigheter.se

Sveafastigheter
Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se www.brunswick-re.com

North Property Asset Management
North Property Asset Management (“North”) är ett fastighetsförvaltande bolag med fastigheter om totalt DKK 2 miljarder under förvaltning, inkluderande kommersiella fastigheter och bostäder. North har 7 anställda och är lokaliserade i Köpenhamn.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar