Sveafastigheter förvärvar fastighetsportfölj i Åbo

Sveafastigheter förvärvar en portfölj bestående av sex kommersiella fastigheter i Finland. Affären genomförs baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 21,5 miljoner euro.

Portföljen utgörs av fem fastigheter i Åbo och en i Helsingforsområdet med en total uthyrbar area om 40 000 kvadratmeter. Till fastigheterna hör outnyttjade byggrätter om sammanlagt 27 000 kvadratmeter. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 21,5 miljoner euro och säljare är ett antal privatpersoner.

Fastigheterna är välbelägna och i det närmaste fullt uthyrda. Sveafastigheter kommer att fokusera på befintliga hyresgästers behov och, om förutsättningarna är de rätta, utveckla byggrätterna.

– I och med detta förvärv tar vi på allvar steget in på Åbo-marknaden, även om vi sedan tidigare äger fastigheter i staden. Vi ser en mycket god potential i att vidareutveckla det bestånd som vi nu köpt och avser att göra fler förvärv i såväl Åbo som andra regionstäder i Finland. Vi välkomnar förslag på potentiella affärer och samarbeten från fastighetsägare i hela Finland, säger Erik Widmark, investment manager på Sveafastigheter.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar