Sveafastigheter förvärvar handelsfastigheter i Gävle

Sveafastigheter förvärvar i två separata affärer två handelsfastigheter i Hemsta, Gävle kommun.

Fastighetsfonden Sveafastigheter Fund II har förvärvat två fastigheter i stadsdelen Hemsta, strax söder om centrala Gävle; dels en förvaltningsfastighet innehållande ca 1 500 kvadratmeter handelsyta och dels en obebyggd fastighet där strax under 4 000 kvadratmeter handelsyta avses uppföras. Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats med en rikstäckande dagligvarukedja avseende större delen av de nybyggda ytorna och diskussioner förs med potentiella hyresgäster till resterande cirka 1 200 kvadratmeter.

Förvärven genomförs baserat på ett fastighetsvärde om 25 miljoner kronor och investeringarna i ny- och ombyggnationer på fastigheterna beräknas till cirka 40 miljoner kronor.

– Vi har sedan tidigare god erfarenhet av fastighetsmarknaden i Gävle och vi avser att göra fler affärer i området, på egen hand eller i samarbete med lokala partners. Det ingångna avtalet innebär att området får en stark dagligvaruaktör och tillsammans med de ytterligare handelsytor som finns tillgängliga från nästa höst på de fastigheter vi nu förvärvat kommer det att bli ett attraktivt handelsområde, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar