Sveafastigheter förvärvar omsorgsfastigheter av Hemsö

Sveafastigheter Fund III AB (”Sveafastigheter”) har tillsammans med sin samarbetspartner, Residenset, tecknat avtal om förvärv av 15 omsorgsfastigheter inom LSS och SoL från Hemsö. Fastigheterna är för sin verksamhet mycket attraktivt belägna i Malmö, Västerås, Täby, Nyköping, Linköping, Katrineholm och Kristinehamn. Förvärvet baseras på ett fastighetsvärde om cirka 131 miljoner kronor. Tillträdet är planerat till början av maj. Förvärvet sker genom det gemensamägda bolaget Högkullen Omsorgsfastigheter AB där Sveafastigheter är huvudägare med Residenset AB minoritetsägare och Asset Manager.

Högkullen Omsorgsfastigheter AB äger i och med detta förvärv 82 omsorgsfastigheter om drygt 40 000 kvadratmeter spritt på ett stort antal kommuner från Mälardalen till Skåne. Hyresgäster är till cirka 90 procent kommuner alternativt landsting.

– Detta förvärv med högkvalitativa omsorgsfastigheter och långa hyreskontrakt i starka kommuner kompletterar mycket väl Högkullens befintliga fastighetsbestånd. Beståndet börjar bli så pass stort att vi nu kan öka såväl förvaltningseffektiviteten som kvalité och därigenom kundnyttan för våra hyresgäster. Vår ambition med Högkullen är att bolaget skall växa ytterligare och stärka sin position som ledande fastighetsägare och hyresvärd inom denna typ av omsorgsfastigheter, säger Sveafastigheters VD Simon de Château.

MAQS och PwC var legal respektive finansiell rådgivare till Sveafastigheter i transaktionen.

Nordier Property Advisors har varit rådgivare i affären.


För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon de Château, verkställande direktör, Sveafastigheter, telefon +46 8 545 75 01, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Pär-Ola Mannefred, verkställande direktör, Residenset, telefon +46 70 512 70 17,                                                               pom@residenset.se

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Bolaget grundades 2003 och förvaltar för tillfället tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till totalt ett värde om 1,1 miljarder euro. Sveafastigheters senaste fond, Sveafastigheter Fond III, har 317 miljoner euro i eget kapital.

Sveafastigheter är baserat i Stockholm med kontor i Helsingfors och Malmö.

Om Residenset

Residenset verkar inom fastighetsutveckling. Sedan 2005 har bolaget varit en ledande fastighetsägare inom omsorgsfastigheter. 

Taggar:

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar