Sveafastigheter fyller upp Badkarsfabriken i Gustavsberg

Sveafastigheter Fund II (”Sveafastigheter”) har genomfört en omstrukturering av Badkarsfabriken i Gustavsberg, från industri till skolfastighet. Under de senaste två åren har Sveafastigheter tecknat hyresavtal i fastigheten om 14 000 kvm, varav drygt 10 000 kvm avser nyuthyrningar. 

Gustavsberg i Värmdö kommun genomgår en expansiv utvecklingsfas som bland annat innebär att Gustavsbergs gamla fabriksområde för produktion av sanitetsporslin omvandlas till ett attraktivt bostadsområde i kulturhistorisk miljö, med plats för rekreation och upplevelser. 2 400 nya bostäder planeras inom Gustavsberg, varav 1 500 bostäder inom Porslinskvarteren som det gamla fabriksområdet nu kallas. Det stora antalet nybyggda bostäder medför en ökad efterfrågan på skolor och utbildningsplatser.

- Vi är glada över att aktivt kunna bidra till utvecklingen av området genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser. Sveafastigheter har tillsammans med PoE Fastighetspartner arbetat struktuerat med uthyrningen i fastigheten, vilket har visat sig mycket lyckosamt då fastigheten nu är i det närmaste fullt uthyrd, säger Eric Bergström på Sveafastigheter.

I den fastighet som Sveafastigheters äger låg tidigare en fabrik för badkarstillverkning. Fastigheten har genomgått en omstrukturering där byggnaden har anpassats efter de nya verksamheterna. Det kommunala Gustavsbergs gymnasium (G2) och friskolan Värmdö tekniska gymnasium (VTG) innehar tillsammans drygt hälften av fastighetens yta.

- VTG har över 20 års erfarenhet av att utbilda skickliga hantverkare genom skräddarsydda utbildningar. Genom samarbetet med Sveafastigheter kan vi nu även erbjuda våra elever en skräddarsydd utbildningsmiljö i nya fina lokaler i en dynamisk del av Gustavsberg, säger Anne Söderström som är rektor på Värmdö Tekniska Gymnasium.

För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Bergström, Partner Sveafastigheter, telefon +46 8 545 075 05, eric.bergstrom@sveafastigheter.se
Johan Tengelin, VD och Partner Sveafastigheter, telefon +46 8 545 075 14, johan.tengelin@sveafastigheter.se


Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Bolaget grundades 2003 och förvaltar för tillfället tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till ett värde om totalt 1 miljard euro. Företaget etablerade sin första fond, Sveafastigheter Sverige I, 2003 och sin andra fond, Sveafastigheter Fund II, 2006. Sveafastigheters senaste fond, Sveafastigheter Fund III, samlade 317 M EUR i eget kapital. www.sveafastigheter.se

Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden. www.brunswick-re.com

Taggar:

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar