Sveafastigheter ingår avtal om samarbete med Scius

Sveafastigheter har tecknat ett samarbetsavtal med Scius Partners avseende genomförande och förvaltning av opportunistiska fastighetsinvesteringar i Norden och Baltikum.

Scius kommer samarbeta exklusivt med Sveafastigheter avseende opportunistiska fastighetsinvesteringar i Norden och Baltikum. Samarbetsavtalet löper till och med 30 juni 2012, men båda parter ser fram emot att utveckla samarbetet bortom 30 juni 2012. Scius partners kommer förstärka Sveafastigheter främst inom redovisning, skatter och investerarrelationer (Per Johannesson) och investeringsverksamheten (Joen Siggelin och Mikael Freudmann).

- Vi strävar kontinuerligt efter att förstärka organisationen. Vi har identifierat Per, Joen och Mikael som tre av de mest välmeriterade personerna i fastighetssektorn i Sverige utanför Sveafastigheters organisation. De kommer att bidra, på kort sikt, till vår löpande investeringsverksamhet, och förhoppningsvis på sikt till utvecklingen av Sveafastigheter, kommenterar Simon de Château, partner och verkställande direktör.

- Vi känner Sveafastigheter väl och ser fram emot att samarbeta med dem. Ur ett affärsperspektiv är samarbetet intressant givet Sveafastigheters imponerande investeringshistorik, men vi ser också att företagskulturen passar Scius Partners värderingar väl, kommenterar Mikael Freudmann, partner Scius Partners.

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är ett ledande riskkapitalbolag i Norden specialiserat på fastighetsinvesteringar. Den första fonden med opportunistisk inriktning, Sveafastigheter Sverige I, etablerades 2003. 2006 etablerades Sveafastigheter Fund II, och Sveafastigheter Fund III stängdes i februari 2011 med ett kapital om 317 miljoner euro, vilket gör fonden till en av de större europeiska fastighetsfonder som stängts under 2011.

Sveafastigheter har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i Helsingfors och Malmö.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon de Château, partner och verkställande direktör, telefon 08 545 075 01,        

simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Mikael Freudmann, partner Scius, telefon 08 410 577 51,      

mikael.freudmann@scius.se

 

 

Taggar:

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar