Sveafastigheter och HGR skapar kapitalstark inhemsk aktör på den finska fastighetsmarknaden

Genom ett gemensamägt bolag med Sveafastigheter skapar HGR möjligheter för ytterligare expansion utifrån sin befintliga plattform i Finland och för investeringar i större utvecklingsprojekt.

Sveafastigheter och HGR Property Partners, som sedan tidigare haft ett samarbete avseende investeringar i kassaflödesgenererande fastigheter på den finska marknaden, utvecklar nu detta samarbete genom att bilda det gemensamägda bolaget Sveafastigheter-HGR Investments OY. Det nya bolaget kombinerar HGR:s lokala kunnande och förankring med Sveafastigheters finansiella styrka och har som syfte att genomföra investeringar i främst utvecklingsprojekt på den finska marknaden. Bolagets första affär, förvärvet av KOy Herttokaari, har genomförts idag. Säljare var OKO Bank Plc och affären genomfördes baserat på ett fastighetsvärde om 7 300 000 euro.

Genom att det nya bolaget inriktas främst mot utvecklingsprojekt kommer Sveafastigheter att lägga ytterligare egna resurser på att hitta intressanta förvärvsobjekt i Finland i egen regi. Sveafastigheter har i samarbete med HGR och på egen hand genomfört förvärv värda cirka 150 miljoner euro i Finland under de senaste 18 månaderna och söker aktivt efter nya investeringsmöjligheter, gärna i samarbete med lokala partners.

För HGR innebär det nya samarbetet en ökad finansiell kapacitet och därmed möjlighet att genomföra projekt som tidigare varit för stora då de legat utom ramen för det tidigare samarbetsavtalet.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med HGR och när vi nu känner varandra väl är det dags att gemensamt ta nästa steg på den finska marknaden. HGR:s kontaktnät, kunskaper och lokala närvaro kan nu utnyttjas till fullo och vi har redan sett att det finns många spännande affärer att göra för en kapitalstark lokal investerare, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

– Genom samarbetet med Sveafastigheter har vi fått möjlighet att medverka i fastighetsaffärer som vi inte kunnat genomföra på egen hand. Det känns därför väldigt spännande att vi nu dessutom kommer att kunna medverka i större utvecklingsprojekt och andra potentiella affärer. Vi kommer omedelbart att sätta igång arbetet med att hitta ytterligare investeringsmöjligheter och välkomnar även förslag från fastighetsägare som vill diskutera möjliga affärer, säger Patrick Gylling, VD på HGR Property Partners.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar