Sveafastigheter säljer bostadsfastigheter till Heimstaden för 680 miljoner kronor

Sveafastigheter säljer 27 fastigheter i Karlskrona, Ronneby, Kalmar och på Öland baserat på ett totalt fastighetsvärde om 680 miljoner kronor.

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I har via bolagsöverlåtelse sålt ett bestånd om 27 bostadsfastigheter i sydöstra Sverige till Heimstaden baserat på ett totalt fastighetsvärde om 680 miljoner kronor. Total uthyrbar area är 72 600 kvadratmeter, varav 60 600 kvadratmeter bostadsarea fördelat på 850 lägenheter. Heimstaden tillträdde fastigheterna den 22 augusti.

De nu sålda fastigheterna förvärvades av Sveafastigheter i två separata affärer 2005 då fastighetsbolagen Gallionen och Udden förvärvades från privatpersoner. Sveafastigheter har sedan dess sålt en fastighet i Kalmar och en i Karlskrona till nybildade bostadsrättsföreningar samt en fastighet i Gallionen-beståndet i samband med en portföljaffär tidigare 2007.

– Vår ursprungliga affärsplan innefattade försäljning av några av de mer attraktiva fastigheterna till hyresgästerna, vilket nu skett något tidigare än beräknat. Det som återstod var väl underhållna förvaltningsobjekt. Som en följd av sjunkande direktavkastningskrav och stigande ränta har vårt fokus skjutits allt mer mot nybyggnadsprojekt och fastigheter med utvecklingspotential. Därför bestämde vi oss för att sälja när vi fick ett bra erbjudande från Heimstaden, säger Simon de Château, VD för Sveafastigheter.

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Dokument & länkar