Sveafastigheter utsett till bästa kapitalförvaltare i Norden och Baltikum 2012

Euromoney har utsett Sveafastigheter till bästa kapitalförvaltare inriktat på fastighetsinvesteringar i Norden och Baltikum 2012.

Sveafastigheter har även utsetts till bästa kapitalförvaltare inriktat på fastighetsinvesteringar i Finland för andra året i rad.

-       Detta är en viktig undersökning då den visar på förtroendet för Sveafastigheter bland investerare. Det är glädjande att Sveafastigheter är tillbaka i toppositionen efter en andra placering 2011. Vi är också väldigt glada för utnämningen i Finland för andra året i följd. Finland är en marknad där Sveafastigheter Fond III varit aktivt och gjort flera förvärv. Dessa utmärkelser ger oss inspiration i vårt dagliga arbete där det övergripande målet är att leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning till våra investerare, säger Simon de Château, verkställande direktör för Sveafastigheter.


För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon de Château, verkställande direktör, Sveafastigheter, telefon +46 8 545 075 01 eller +46 708 48 51 52, simon.de.chateau@sveafastigheter.se

Hans Derninger, direktör, telefon +46 8 545 075 08 eller +46 722 48 72 00, hans.derninger@sveafastigheter.se

Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Den första fonden, Sveafastigheter Sverige I, etablerades år 2003. År 2006 etablerade Sveafastigheter sin andra fond, Sveafastigheter Fond II. Sveafastigheter Fond III stängdes i februari 2011 med 317 miljoner euro i eget kapital.

Sveafastigheter är baserat i Stockholm med kontor i Helsingfors och Malmö.

Taggar:

Om oss

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar