10 miljoner hektar skogsmark nu FSC-certifierad

WWF redovisar nya siffror som avslöjar att mer än 10 miljoner hektar skogsmark i världen - vilket motsvarar nära 20% av Sveriges yta - miljömärkts enligt reglerna för den internationella organisationen Forest Stewardship Council, FSC. Utvecklingen mot ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt skogsbruk går snabbare än beräknat. Uppgifterna presenterades vid en WWF-konferens i London på tisdagen. AssiDomäns VD och koncernchef,Lennart Ahlgren, och WWF Internationals Generalsekreterare, Claude Martin, presenterade också ett partnerskap mellan WWF International och AssiDomän. Det innebär ett treårigt samarbete för att globalt främja ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk enligt FSC-principerna. Den största arealen FSC-certifierad skog finns i Sverige, och ägs av AssiDomän (en av världens stora, börsnoterade skogsägare). AssiDomän har i dagarna slutfört certifieringen av hela sitt innehav av produktiv skogsmark, 3,3 miljoner hektar - en yta motsvarande hela Belgien. - FSC-principerna ger oss ett utmärkt tillfälle att visa för våra kunder, att vi strävar efter ett ekologiskt hållbart skogsbruk. Ett seriöst företagsansvar kräver balans mellan hög ekonomisk avkastning och minsta möjliga miljöpåverkan", förklarade AssiDomäns VD och koncernchef, Lennart Ahlgren i samband med konferensen i London. Mer än 115 skogar i 25 länder är nu certifierade enligt FSC, som anses som den enda oberoende garantin för att virket kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Det miljöanpassade skogsbruket finns i alla världsdelar, från småskaliga gemensamt ägda skogar på Salomonöarna till stora statsägda arealer i USA. -Det är mycket uppmuntrande att se marknadens positiva reaktioner på FSC. Andelen certifierad skog har fördubblats under första halvan av 1998, och vi är övertygade om att den ökade efterfrågan på virke från ansvarsfullt brukade skogar är avgörande för FSC:s framgång att bidra till ett förbättrat skogsbruk världen över, förklarade chefen för FSC:s huvudkontor i Oaxaca, Mexiko, Timothy Synnott. Skogscertifiering innebär tillgång till nya marknader samtidigt som ansvarsfulla skogsbruksmetoder garanteras. Cristobal Roda, chef för Roda- gruppen - den första privata skogsindustrin som erhöll FSC-certifiering i Bolivia: -Tack vare att vi certifierat våra skogar planeras och kontrolleras numera avverkningarna noga och de utförs också med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi märker en stor efterfrågan på virke från nya kunder som vill ha certifierade skogsprodukter. Det finns nu över 2 000 certifierade skogsprodukter tillgängliga runt om i världen, och efterfrågan fortsätter att öka. - Skogsägare, virkesproducenter och konsumenter har varit de drivande krafterna bakom det internationella initiativet att certifiera över 100 skogar runt om i världen, till gagn för både människor, växter och djur, sade Dr Claude Martin, Generalsekreterare i WWF International. WWF:s kampanj "Forests for Life" mål att 10 miljoner hektar skog skulle vara FSC-certifierad under 1998 har redan uppfyllts. Det nya målet innebär att 25 miljoner hektar skall certifieras till 2001. För att säkra att målet uppfylls kommer WWF att samarbeta med olika partners - till exempel Världsbanken och AssiDomän - och koncentrera sig på nyckelproducenter och konsumentländer runt om i världen. Bakgrundsfakta: 1. FSC (Forest Stewardship Council) är en oberoende, ideell organisation som grundades 1993. FSC stöder ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarsfullt skogsbruk. FSC ackrediterar företag som kan certifiera kvalitén på skogsbruket. Skogsprodukter som kommer från FSC-brukade skogar får bära FSC:s varumärke. 2. Länder med FSC-certifierade skogar: Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Costa Rica, Holland, Honduras, Italien, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Polen, Salomonöarna, Schweiz, Sri Lanka, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, USA, Zambia, Zimbabwe. 3.FSC-ackrediterade certifierare: SGS Forestry i Norden (Sverige), Scandiakonsult Natura (Sv), Svensk Skogscertifiering AB (Sv), DNV Certification AB (Sv), LRF Konsult (Sv), Soil Association (Storbritannien), SGS Qualifor (Storbr.), Rainforest Alliance (USA), SCS (USA), Skal (Holland). 4. Material som kan beställas: Beta-video, som visar svenskt och bolivianskt skogsbruk, samt intervju med Lennart Ahlgren (koncernchef AssiDomän), Claude Martin (gen.sekr. WWF International) och Alan Knight (B&Q). Färgdia, 35 mm. Fyrfärgskartor: certifierade områden i världen, kan också beställas på World Conservation Monitoring Centers hemsida: http://www.wcmc.org.uk 5. WWF:s kampanj "Forests for Life" sätter upp två mål för den kommande treårs-perioden: 25 miljoner hektar skog skall vara oberoende certifierad till år 2001 Ett ekologiskt representativt nätverk av skyddade områden som täcker minst 10% av världens skogar senast år 2000 6. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen är en av världens största skogsägare, och omsatte 1997 ca 21 miljarder SEK. Antalet anställda är ca 18 000. 7. Roda-gruppen, Santa Cruz, Bolivia, är det första privata skogsbolaget i landet som certifierats enligt FSC. Certifierat timmer exporteras över hela världen. Bl a används virket för tillverkning av trädgårdsmöbler i Belgien, Frankrike, Tyskland, Holland och Storbritannien. För ytterligare information: Rachel Thackray, Forests for Life, WWF UK, +44 181 347 6743, mob. +44 973 618304, Alison Lucas, Forests for Life, WWF UK, +44 1483 419 266, mob. +44 468 688011, Marie von Zeipel, WWF Sverige, 08-624 7403, mob 070-6291077, Bella Roscher, 08- 624 7439, Anders Lindhe, skogsansvarig WWF Sverige, 08-624 7435, 08-157886, AssiDomän, Presstjänsten, 08 - 655 9393. För foto, se AssiDomäns hemsida: www.asdo.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar