Ändrat rapportdatum

AssiDomän flyttar rapportdatum AssiDomän flyttar fram offentliggörandet av sin 9-månadersrapport från den 4 till den 6 november, dvs dagen efter moderbolagets styrelsemöte. AssiDomän AB Corporate Communications Investor Relations 1998-10-20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00030/q3datum.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00030/q3datum.doc

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar