Ändrat rapportdatum

AssiDomän flyttar rapportdatum AssiDomän flyttar fram offentliggörandet av sin 9-månadersrapport från den 4 till den 6 november, dvs dagen efter moderbolagets styrelsemöte. AssiDomän AB Corporate Communications Investor Relations 1998-10-20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00030/q3datum.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00030/q3datum.doc

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar