AssiDomän - Isiklar i försäljnings-samarbete

AssiDomän - Isiklar i försäljnings-samarbete AssiDomän Kraft Products och Isiklar Holding, Turkiet, har träffat en principöverens-kommelse om ett marknads- och försäljningssamarbete genom att bilda ett gemensamägt försäljningsbolag. Det nybildade bolaget skall representera AssiDomän främst på den turkiska marknaden, men också på vissa närliggande marknader. Bolaget skall också sköta försäljningen av Isiklars papperssäckar på vissa marknader utanför Turkiet. Enligt överenskommelsen skall AssiDomän börja leverera säckpapper till Isiklars säckfabriker. Den årliga förbrukningen av säckpapper vid Isiklar uppgår till ca 70.000 ton. Marknaden för papperssäckar i Turkiet beräknas till ca 500 miljoner säckar per år. "Detta avtal skall ses som ytterligare ett initiativ mot intressanta tillväxtmarknader. Vi är stolta över att få arbeta tillsammans med det ledande företaget i den nu aktuella regionen", säger AssiDomän Kraft Products VD, Ragnar Quarnström. "Isiklar är den största ointegrerade säcktillverkaren i Europa och en stor exportör av papperssäckar. Samarbetet med AssiDomän kommer att ytterligare befästa vår position på marknaden. Detta är ett viktigt steg mot ytterligare samarbete med Europas största säck- och kraftpapperstillverkare, ett samarbete som ger uppenbara synergier för båda parter", konstaterar Isiklar Holdings ordförande, Riza Isik. Isiklars omsättning uppgår till ca 200 miljoner USD per år. Produktionskapaciteten är 850 miljoner säckar om året. Företagets huvudverksamhet, vid sidan av papperssäckar, är byggmateriel, kalkproduktion, byggnadsindustri och finansiell verksamhet. AssiDomän Kraft Products är en av Europas ledande tillverkare av kraft- och säckpapper samt papperssäckar. Företaget tillverkar närmare en miljard säckar per år och omsätter mer än sex miljarder SEK. Stockholm, 1996-02-29 AssiDomän AB Isiklar Holding För ytterligare information: Chister Öhrskog, marknadsdirektör, AssiDomän Kraft Products, tel 070-592 16 45 Berit Hallberg, informationsdirektör, AssiDomän AB, tel 08-728 08 15 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/02/29/19990329BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/02/29/19990329BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar