AssiDomän avbryter kapitaltillförseln till Segezhabumprom

AssiDomän avbryter kapitaltillförseln till Segezhabumprom AssiDomäns styrelse har beslutat att stoppa tillförseln av rörelsekapital till det delägda massa- och pappersbruket Segezhabumprom i Karelen. Projektet har svårt, att inom rimlig tid uppnå acceptabel lönsamhet, vilket innebär att det inte är möjligt att få tillgång till extern finansiering av investeringar och rörelsekapital. Extern finansiering har hela tiden varit en förutsättning för AssiDomäns engagemang. -AssiDomän kan inte finansiera ett sådant här högriskprojekt helt på egen hand, säger AssiDomäns koncernchef Lennart Ahlgren. Det skulle medföra en alltför stor riskexponering för koncernen. AssiDomän äger, via Stratton Paper Company, 57% i Segezhabumprom. I januari övertog AssiDomän det operativa ansvaret för bruket. Det ekonomiska läget vid Segezhabumprom är nu kritiskt. AssiDomän behöver varje månad tillföra rörelsekapital, i form av säkerhet för lån till bolaget, för att hålla produktionen igång. Ledningen för Segezhabumprom kommer nu att vända sig till övriga aktieägare för att lösa de finansiella frågorna. Dessa ägare har hittills inte bidragit med kapital. I ett brev till Rysslands vice premiärminister Boris Nemtsov har AssiDomän nu specificerat de frågor som är mest angelägna att lösa. Förutom allmänna skatteproblem och byråkratiska problem finns ett antal saker, som påverkar AssiDomäns bedömning av ett fortsatt engagemang i Segezhabumprom. Den mest angelägna frågan gäller en lösning för den externa finansieringen. Det finns heller ingen överenskommelse om den federala skatteskulden, trots kontakter på högsta politiska nivå i Moskva. Utan skatteuppgörelse är Segezhabumproms bankkonton spärrade, vilket omöjliggör normala affärstransaktioner. Den allmänne åklagaren i Karelen har också vänt sig till den federala antimonopol-kommittén för att få AssiDomäns ägande olagligförklarat och kräver att en extern ledning tillsätts i bolaget. Nyligen förklarade också arbitragedomstolen i Moskva att Stratton Papers tillstånd att förvärva aktierna i Segezhabumprom var olagligt. Innebörden av detta beslut är det för närvarande svårt att bedöma. Tillsammans visar dessa saker på en oacceptabel situation. AssiDomäns styrelse har därför beslutat att dra tillbaka fortsatt finansiellt stöd till Segezhabumprom. -Beslutet att stoppa tillförseln av rörelsekapital påverkar inte vår allmänna bedömning av de framtida utvecklingsmöjligheterna i Ryssland. Vi hyser en fortsatt tro på den ryska marknaden. Vår wellpappfabrik utanför St. Petersburg är nu klar att starta produktionen och kommer att invigas officiellt i slutet av januari, förklarar Lennart Ahlgren. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-12-17 För ytterligare information: Lennart Ahlgren, VD och Koncernchef AssiDomän AB, tel 08-655 9000. Berit Hallberg, Informationsdirektör AssiDomän AB, tel 08-655 9000. Frans Benson, Investor Relations AssiDomän AB, tel 08-655 9000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990406BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990406BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar