AssiDomän avvecklar Medcoat i Storbritannien

AssiDomän avvecklar Medcoat i Storbritannien AssiDomän Medcoat i Aylesford, Storbritannien kommer att läggas ned under första halvåret 1998. Företaget ingår i affärsområdet Barrier Coating. Verksamheten består i barriärbeläggning av bl a papper för säckar och konsumentförpackningar. Cirka 90 personer berörs av nedläggningen. Verksamheten i AssiDomän Sacks UK i Aylesford berörs inte av nedläggningen. Bakgrunden till beslutet om nedläggning är ett behov av omstrukturering inom barriärbelagt papper, på grund av överkapacitet i såväl Storbritannien som i Europa. Medcoat har under lång tid visat förlust, och trots upprepade ansträngningar har utvecklingen inte kunnat vändas. Anläggningen har låg produktivitet och bedöms inte långsiktigt motsvara kraven på rationell produktion. Den brittiska marknaden kommer framdeles att försörjas med barriärbelagt papper från AssiDomän Barrier Coatings anläggningar i Belgien, Frankrike och Sverige. Kostnaden för att avveckla Medcoat uppgår till ca MSEK 40, vilket kommer att belasta Barrier Coatings resultat för fjärde kvartalet 1997. AssiDomän Barrier Coating AB 1997-11-28 Ytterligare upplysningar lämnas av Arne Rengstedt, VD AssiDomän Barrier Coating, tel: 019-35 45 00 eller via presstjänsten 08-655 90 00 AssiDomän Barrier Coating vidareförädlar papper, liner och kartong genom beläggning och laminering med olika typer av polymer för att skapa en barriär. Produkterna används huvudsakligen till förpackningar, där det krävs skydd mot fukt eller fett. Tillverkningen finns i Belgien, Tyskland, Frankrike, Sverige och Storbritannien, antalet anställda är ca 750. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/28/19990406BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/28/19990406BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar