AssiDomän avvecklar verksamheten i Starwood, Vimmerby

AssiDomän avvecklar verksamheten i Starwood, Vimmerby Efter genomförda MBL-förhandlingar har AssiDomän beslutat att avveckla verksamheten i Starwood, i första hand genom en försäljning av bolaget, i andra hand genom nedläggning under våren. Verksamheten omsatte 1996 cirka 21 miljoner och sysselsätter i dagsläget drygt 20 personer. AssiDomän förvärvade 1994 BRH Trä AB, med dotterbolagen Br Hemmingsson Trä AB i Hamra och Starwood AB i Vimmerby. Verksamheten i sågverksenheten AssiDomän Hemmingsson Trä AB har kraftigt expanderat sedan förvärvet och berörs inte av förändringarna i Starwood AB. Verksamheten i Starwood har sedan starten 1993 varit inriktad mot produktion av fingerskarvade och lamellimmade ämnen i trä, i första hand avsedda för fönsterindustrier i Tyskland, Sverige och Holland. Det har visat sig mycket svårt att nå en rimlig lönsamhet i verksamheten. Den tidigare expanderande fönstermarknaden i Tyskland har stagnerat och en snabb tillväxt av produktionskapacitet från länder med väsentligt lägre arbetskrafts- och råvarukostnader har lett till ökande konkurrens, vilket har pressat priserna kraftigt nedåt. Den svenska kronans stärkta ställning mot tyska marken har också inverkat starkt negativt på intäkterna. Utvecklingen de närmaste åren bedöms inte kunna förbättra situationen i tillräcklig grad, för att Starwood skall nå ett önskat resultat. AssiDomän Skog & Trä AB 1997-03-07 För ytterligare upplysningar kontakta: Roger Asserståhl, VD AssiDomän Skog & Trä tel: 08-655 91 29 eller Ulf Westerberg, VD Starwood, tel: 070-537 22 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/03/07/19990406BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/03/07/19990406BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar