AssiDomän Barrier Coating stärker sin position

AssiDomän Barrier Coating stärker sin position, köper PWA-Kunststoff AssiDomän Barrier Coating har träffat avtal med tyska PWA om att köpa PWA- Kunststoff, med fabriker i Raubling, Tyskland och Duffel, Belgien. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 27,5 MDEM. Det förvärvade företaget inkluderar räntebärande skulder på ca 100 MDEM. Övertagandet sker från den 31 december 1995. AssiDomäns strategi är att koncentrera verksamheten till ett fåtal områden där vi har kompetens och möjlighet att bli marknadsledande. Vi har valt att i huvudsak växa genom förvärv och genom att investera i befintliga maskiner i nuvarande anlägg-ningar. Den position vi eftersträvar innebär i första hand att vi ska vara ledande när det gäller kvalitet, service och lönsamhet. Genom köpet av PWA-Kunststoff stärker AssiDomän Barrier Coating sin strategiska position och ökar möjligheterna till långsiktigt god lönsamhet. Branschen består idag av ett fåtal större och ett stort antal mindre aktörer och är i behov av en struktur-förändring. Genom förvärvet ökar AssiDomän sin marknadsandel i Europa till 18 % på barriärbelagt papper och kartong. PWA-Kunststoff, med 365 anställda, omsätter ca 160 MDEM och är ledande inom några av sina nischer. Produktionskapaciteten uppgår till ca 350 miljoner kvadrat-meter belagd kartong och papper. AssiDomän Barrier Coating kommer efter köpet att få en total kapacitet av 1 250 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs helt av PWA, som i sin tur ägs till 75% av SCA. Dess huvudmarknad är Europa, men ca 14% av leveranserna sker till översjömarknader, varav största delen till USA. Produkterna omfattar i huvudsak material för självhäftande etiketter, filmförpack-ningar, och andra förpackningar där en barriär mot t ex fukt och fett behövs. Förvärvet innebär en förstärkning inom vissa av AssiDomän Barrier Coatings produktsegment samtidigt som det breddar affärsområdets totala produktprogram. - Förvärvet är strategiskt viktigt för oss och ökar förädlingsgraden i AssiDomän. Vi får tillgång till nya produktområden och blir starkare inom ett antal tillväxtområden. Vidare finns synergier att hämta genom samordning av produktion och försäljning, säger Olav Ålkärr, VD för Assi-Domän Barrier Coating. Avtalet är villkorat av kartellmyndigheter och PWA´s styrelse (Aufsichtsrat). AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-01-09 För ytterligare information: Olav Ålkärr, VD, AssiDomän Barrier Coating, tel 019-304500, ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/01/09/19990329BIT00380/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1996/01/09/19990329BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar