AssiDomän certifierar skogen enligt FSCs kriterier för uthålligt skogsbruk

AssiDomän certifierar skogen enligt FSCs kriterier för uthålligt skogsbruk Ett förslag till gemensamma kriterier för certifiering av skogsbruk tillkännagjordes under onsdagen av den svenska FSC-arbetsgruppen. Bakom kriterierna står representanter för skogsindustrin, vissa skogsägargrupper, miljöorganisationer, köparföretag, arbetstagarorganisationer och samerna. AssiDomän fortsätter nu arbetet för en certifiering enligt FSCs kriterier: - Vi kommer att certifiera vårt innehav på 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Målet är att klara huvuddelen i år. Redan i sommar räknar vi med att två distrikt i Örebro Skogsförvaltning kan certifieras. Därefter går vi vidare med våra stora förvaltningar i Norr; Älvsbyn och Kalix, som vi räknar med ska vara certifierade tidigt i höst, säger Olof Johansson, ekolog och naturvårdsansvarig på AssiDomän Skog&Trä. - Mycket har förändrats i det svenska skogsbruket sedan 60- och 70-talens kalhyggen. Vi är mycket glada att vi nu nått fram till en svensk standard för oberoende certifiering som även miljörörelsen ger sitt stöd. För AssiDomäns del kan vi nu tillmötesgå de krav på certifiering som våra kunder i Europa i allt högre utsträckning ställer, säger AssiDomäns koncernchef Lennart Ahlgren, i en kommentar till dagens beslut. Forest Stewardship Council (FSC), är en oberoende internationell organisation som med tio principer som bas verkar för att nationella kriterier för skogsbruk utarbetas. Med dessa som grund kan sedan oberoende organisationer certifiera skogsbrukare. Kriterierna berör bl a återbeskogning, biologisk mångfald, bevarande av urskog och områden med höga naturvärden, hänsyn till ursprungsbefolkning etc. SGS-Forestry heter det oberoende företag som granskar om AssiDomäns skogsbruk uppfyller kriterierna för en FSC-certifiering. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av världens största skogsägare, omsatte 1996 drygt 19 miljarder SEK och har 18 000 anställda. Antalet aktieägare är 335 000. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-06-19 För ytterligare information: Olof Johansson, Ekolog och naturvårdsansvarig, AssiDomän AB, 070-586 22 58 Roger Asserståhl, VD AssiDomän Skog&Trä AB, 08-655 91 29 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/19/19990406BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/19/19990406BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar