AssiDomän drar sig ur i Segezha

AssiDomän drar sig ur i Segezha AssiDomäns styrelse har i dag beslutat att dra sig ur Segezhabumprom, massa-, pappers- och säckkombinatet i Karelen, i vilket koncernen genom sitt dotterföretag Stratton Paper Company kontrollerar 57%. AssiDomän undersöker nu olika alternativ för avyttring eller överlåtelse av aktierna. Värdet på AssiDomäns aktier i Stratton Paper, 54 MUSD, och garantierna för lån till Segezhabumprom, 22 MUSD, bokas som extraordinär kostnad för fjärde kvartalet i 1997 års räkenskaper, 549 MSEK. I december förklarade Arbitragedomstolen i Moskva Stratton Papers ursprungliga tillstånd från den federala Antimonopolkommittén att förvärva aktierna i Segezhabumprom för ogiltigt. Detta beslut omöjliggör extern projektfinansiering av investeringarna i Segezhabumprom, vilket varit en förutsättning för AssiDomäns engagemang i projektet. Den 16 december 1997 beslutade därför AssiDomäns styrelse att inte längre bidra till finansieringen av bruket. Trots utlovat stöd från ryska myndigheter saknas fortfarande överenskommelse om den federala skatteskulden, vilket innebär att Segezhabumproms bankkonton är frysta med följd att normala affärstransaktioner förhindras. - Tidigare erfarenhet visar att det kommer att ta alltför lång tid att lösa både skattefrågan och de juridiska frågorna för att det ska vara möjligt för AssiDomän att kvarstå i projektet, säger AssiDomäns VD och Koncernchef, Lennart Ahlgren. När vi gick in i projektet såg vi stora möjligheter på marknaden och förutsättningar fanns för att utveckla säck- och säckpappersproduktionen i Segezhabumprom. Vad vi underskattade var problemen med den ryska byråkratin och de svårigheter som tidigare ledning och handelspartners orsakade oss. - Beslutet att dra oss ur Segezhabumprom återspeglar inte vår allmänna bedömning av de framtida utvecklingsmöjligheterna i Ryssland. Vi hyser fortsatt tro på den ryska marknaden, vilket inte minst vår satsning utanför St Petersburg bevisar. AssiDomän har sedan en tid tillbaka diskuterat tillbakadragandet och överlämnandet av det operativa ansvaret med den karelska regeringen. Vid ett styrelsemöte i Segezhabumprom igår avgick hela den svenska företagsledningen. Rysk ledning har nu tillsatts i avvaktan på nästa bolagsstämma. AssiDomän AB Corporate Communications 1998-02-12 För ytterligare upplysningar: Lennart Ahlgren, VD och Koncernchef , Berit Hallberg, Informationsdirektör och Frans Benson, Investor Relations, AssiDomän AB, tel 08 - 655 9000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/12/19990413BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/02/12/19990413BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar