AssiDomän Förenade Well inleder MBL-förhandlingar

AssiDomän Förenade Well inleder MBL-förhandlingar om personalreduktioner vid tre fabriker AssiDomän Förenade Well, med wellpappfabriker i Eslöv, Brännögård och Gävle, har idag informerat personalen och de fackliga organisationerna om att företaget kommer att inleda MBL-förhandlingar om personalreduktioner vid de tre anläggningarna. Totalt kan ca 95 personer komma att beröras. Wellpappindustrin i Europa befinner sig i en strukturomvandling som också AssiDomän deltar aktivt i. Under senare år har denna omvandling påskyndats av den ökande konkurrensen inom branschen. Genom att i tid vidta åtgärder för att höja produktiviteten och öka effektiviteten skall AssiDomän Förenade Well kunna bibehålla en god lönsamhet även när marknaden förändras. Åtgärderna vid Förenade Well är en del av det rationaliseringsprogram, som inleddes förra året inom AssiDomän Packaging. Det berör total ca 900 personer, både i Sverige och utomlands. Hela åtgärdsprogrammet beräknas ge besparingar på 300-400 MSEK på årsbasis, när det når fullt genomslag 1999. -Vi måste ta till kraftfulla åtgärder för att bli ett starkare och effektivare företag. Åtgärdsprogrammet omfattar en grundlig översyn av alla kostnader, varav personalreduktionen är en del, konstaterar Hans Lindecrantz, VD AssiDomän Förenade Well. AssiDomän Förenade Well har idag totalt ca 625 anställda vid de tre wellpappfabrikerna. MBL-förhandlingar kommer att inledas inom kort. AssiDomän Packaging 1998-04-29 För ytterligare information: Hans Lindecrantz, VD AssiDomän Förenade Well, Tel 0413 - 68 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/19990412BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/19990412BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar