AssiDomän fortsätter att investera i Småland

AssiDomän fortsätter att investera i Småland AssiDomän beslöt vid sitt senaste styrelsemöte att göra investeringar för ytterligare 38 miljoner kronor vid sitt sågverk Hemmingssons Trä i Vimmerby. Investeringarna omfattar timmersortering, råsortering/-ströläggning, värmepanna, torkar och justerverk. Tidigare har AssiDomän i Hemmingssons Trä bl.a. gjort investeringar som möjliggjort tvåskiftsproduktion. Roger Svensson, på Hemmingssons, berättar att investeringen görs för att ytterligare höja kvaliteten på virket, dels genom förbättrad torkning dels genom ökad kundanpassning på företagets marknader som finns främst i större delen av Nordeuropa. De nya investeringarna innebär också att produktionen kan öka från 105 000 sågade kubikmetrar till 120 000 kubik, med en ännu större andel av kvalitéerna från den berömda "Vimmerbytallen". För de ökade råvaruleveranserna svarar främst AssiDomän Skog & Träs egen skogsförvaltning i Växjö. Roger Svensson berättar också att viss omfördelning av personalstyrkan kommer att ske, men det totala personalbehovet kommer att vara i stort sett oförändrat. AssiDomän Skog & Trä AB Informationsavdelningen 1996-09-09 Ytterligare information genom Roger Svensson, Hemmingssons Trä, tel. 0492-283 00, eller Roger Asserståhl, VD för AssiDomän Skog & Trä, tel 08-655 90 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/09/09/19990329BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/09/09/19990329BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar