AssiDomän förvärvar aktiemajoriteten i Natro Cellulosa

AssiDomän förvärvar aktiemajoriteten i Natro Cellulosa AssiDomän och Italmobiliare-gruppen har träffat en överenskommelse, som innebär att AssiDomän Kraft Products förvärvar 73% av aktierna i Natro Cellulosa. Köpet gäller per den 2 april 1996. Natro Cellulosa är den ledande tillverkaren i Italien av papperssäckar för industriell användning. Överenskommelsen innebär att AssiDomän fortsätter att leda omstruktureringen och ytterligare befäster sin strategiska position inom säckpapper och säckar. "Förvärvet i Natro Cellulosa innebär att vi fortsätter vår strategi inom papperssäck-rörelsen. Vi får nu ett av de mest effektiva och välskötta säckföretagen i världen som en del i vår koncern. Det stärker också vårt paneuropeiska nät och skapar konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Samtidigt kommer vi att undersöka också andra möjligheter i Italien för att förstärka vår position på marknaden", säger Ragnar Quarnström, VD för AssiDomän Kraft Products. Natro Cellulosa Industria Imballaggi Carta S.p.A. tillverkar papperssäckar för industriell användning. Omsättningen uppgår till ca 325 MSEK. Företaget har tre produktions-anläggningar, i Romano (Bergamo), Volla (Neapel) och Misterbianco (Catania). Antalet anställda är 160, och produktionen uppgår till 220 miljoner säckar per år. Natro Cellulosa är den ledande tillverkaren av papperssäckar i Italien med 24% marknadsandel. Den totala marknaden i Italien uppgår till 820 miljoner papperssäckar per år. Efter förvärvet kommer AssiDomäns årliga produktion att uppgå till närmare en miljard säckar årligen. Vid Natro Cellulosa pågår också investeringar, bl a i en helt ny tillverkningslinje i Misterbianco, som installeras i sommar. Företagets ordförande, Bruno Isabella, och VD, Renato Molinari, kommer att kvarstå i ledningen. Affären kommer att underställas konkurrensmyndigheterna för granskning. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-02-21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/02/21/19990329BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/02/21/19990329BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar