AssiDomän Frövi miljöcertifierat enligt EMAS och ISO 14001

AssiDomän Frövi miljöcertifierat enligt EMAS och ISO 14001 AssiDomän Cartons anläggning i Frövi erhöll under den gångna veckan miljöregistrering enligt EMAS och certifiering enligt ISO 14001. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljöstyrnings- och revisionssystem och ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrningssystem. - Detta är ytterligare en milstolpe som vi passerat i vårt miljöarbete här i Frövi. Vi har förbättrat våra interna miljörutiner och skapat förutsättningar för att på ett mer strukturerat sätt arbeta med ständiga miljöförbättringar som en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Godkännandet enligt EMAS och ISO 14001 är ett kvitto på att vi håller en hög standard också i dessa frågor, säger Sven Eric Lundström, VD, AssiDomän Carton. AssiDomän Frövi är det första sulfatmassa- och kartongbruket i Sverige som därmed har både EMAS och ISO 14001. Företaget tillverkar 240 000 ton vätske- och förpackningskartong. För närvarande pågår ett omfattande investeringsprogram. Under en treårsperiod investeras ca två miljarder kronor för att höja både kapacitet och kvalitet. - AssiDomän gör nu en omfattande satsning på att införa miljöledningssystem i alla verksamheter. Under 1997 väntas ett 20-tal anläggningar bli certifierade och registrerade, säger Lars Strömberg, miljösamordnare på koncernstab Utveckling och Miljö vid AssiDomän. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-12-17 För ytterligare information ring: Sven Eric Lundström, VD, AssiDomän Carton, tel 0581-370 00 Sven-Arne Nyström, Kvalitet- och miljösäkringschef, AssiDomän Carton, tel 0581-370 00 1996-12-16/BLv ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/12/17/19990329BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/12/17/19990329BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar