AssiDomän i affär med Wilhelmina övre allmänningsskog

AssiDomän i affär med Vilhemina övre allmänningsskog AssiDomän AB har efter en tids förhandlingar kunnat teckna ett avtal med Vilhemina övre allmänningsskog om försäljning av 3 675 ha produktiv skogsmark i Åsele kommun, Lappland. Köpeskillingen uppgår till MSEK 24. -Vilhemina övre allmänningsskog är glada över att ha fått möjlighet att förvärva ersättningsskog för den skog i Njakafjällsområdet som genom beslut om bildande av naturreservat 1998 undandrogs brukande. Genom förvärvet skapas bättre förutsättningar för att fortsätta skogsbruket och säkra arbetstillfällen i bygden, säger Olaf Bergman, ordförande i allmänningen. -Vi är nöjda med att ha nått en överenskommelse med Vilhemina övre allmänningsskog, säger Jonas Jacobsson, affärsenhetschef AssiDomän Forestry. Området ligger perifert i förhållande till vårt stora innehav i Norrland, och AssiDomän frigör genom affären kapital som kan ges en bättre avkastning. Försäljningen är i linje med AssiDomäns strategi med ett aktivt markinnehav innefattande löpande köp och försäljning av skogsmark. Efter avyttringen äger AssiDomän fortfarande totalt 2 365 000 hektar produktiv skogsmark, varav 1 714 000 i Norrland och 651 000 i södra Sverige. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-03 AssiDomäns verksamhet är fokuserad på ägande, förvaltning och brukande av skogstillgångar, 2,4 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. I koncernen ingår även en sågverksrörelse samt kartongbruket i Frövi. Antalet anställda är ca 2 000 och omsättningen uppgår till MSEK 7 200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar