AssiDomän investerar 28 miljoner kronor i ett nytt plantodlingssystem för framtidens skogar

AssiDomän investerar 28 miljoner kronor i ett nytt plantodlingssystem för framtidens skogar. AssiDomän har beslutat att investera i ett nytt plantsystem för att ta ytterligare ett steg i att höja kvalitén på den planterade skogen. Forskning kring tekniken att odla plantor har skapat nya möjligheter att undvika deformerade rötter och sk rotsnurr. Nya system har utvecklats som bygger på att rötterna styrs ut mot öppningar i odlingsbehållarens sidor, där de vid kontakt med luften stannar upp i tillväxt utan att böjas och deformeras. Det valda systemet, Starpot, består av stjärnformiga behållare vilket gör att rötterna växer vidare på ett naturligt sätt och träden får en hög framtida stabilitet. Förbättrad stabilitet minskar risken för att träden faller omkull på grund av snö och starka vindar. Samtidigt blir träden rakare, vilket är bra för framtida virkesförädling. - AssiDomän har ambitionen att i praktiken successivt realisera de möjligheter som forskning och utveckling skapar. Dessutom har vårt nuvarande plantsystem nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas. Därför är beslutet om investering nu riktigt, säger Roger Asserståhl VD, AssiDomän Skog & Trä. Investeringen på totalt 28,6 miljoner kronor kommer att beröra samtliga av AssiDomäns plantskolor, Kilåmon i Ångermanland, Lugnet i Uppland och Hillet i Västergötland. Det nya plantodlingssystemet kommer att vara i produktion 1998 med en egen produktionskapacitet på ca 45 miljoner plantor per år av bästa möjliga kvalitet. AssiDomän Skog & Trä AB 1996-12-12 För ytterligare information: Jonas Jacobsson, Skogsskötselchef, AssiDomän Skog & Trä. Tel: 08-655 90 00 Björn Skogh, Frö och Plant. Tel: 063-19 39 00 AssiDomän är en av Europas ledande skogsindustrier med drygt 13 000 anställda, varav 7 000 i Sverige. Koncernen är Sveriges största skogsägare med vidareförädling av råvaran till sågade trävaror, förpackningsmaterial och förpackningar. Koncernen omsatte 1995 ca 22 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/12/12/19990329BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/12/12/19990329BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar