AssiDomän investerar stort i Skinnskatteberg

AssiDomän investerar stort i Skinnskatteberg AssiDomäns styrelse beslutade på sitt senaste möte om investeringar för nära 47 miljoner kronor i sitt sågverk Skinnskattebergs Trä AB. En ny råsorteringsanläggning och fem nya torkar skall byggas. Dessutom görs miljöförbättrande insatser i panncentralen. Allt skall vara klart till augusti nästa år. 3 Genom investeringarna kommer produktionen att kunna öka från 145.000 m sågad 3 vara till 160.000 m . Investeringen skapar dessutom möjligheter till en fortsatt utveckling av Skinnskattebergs Trä. - Med investeringen når vi inte bara en ökad produktion, utan framför allt en ökad kundanpassning genom större flexibilitet i produktionen, säger Kjell Gustafsson, Skinnskattebergs Trä. De nya torkarna kommer också att möjliggöra ett uttag av ännu bättre kvalitéer. Arbetsmiljön blir också bättre. Kjell Gustafsson berättar också att viss omfördelning av personalstyrkan kommer att ske för att ta tillvara de rationaliseringsmöjligheter som investeringen medger. Trots ökad produktion är således inte några nyanställningar aktuella. AssiDomän Skog & Trä AB Informationsavdelningen 1996-09-09 Ytterligare upplysningar genom Kjell Gustafsson, AssiDomän Skinnskattebergs Trä AB, tel. 0222-414 00 eller Roger Asserståhl, VD, AssiDomän Skog & Trä AB, 08-655 90 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/09/09/19990329BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/09/09/19990329BIT00420/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar