AssiDomän koncentrerar den belgiska säckverksamheten

AssiDomän koncentrerar den belgiska säckverksamheten AssiDomän har beslutat att koncentrera säckverksamheten i Belgien till AssiDomän Multisac i Poperinge och avser därmed lägga ned AssiDomän S&M i Vilvoorde. Samtliga 63 anställda vid fabriken berörs av nedläggningen och fackliga förhandlingar kommer att inledas omedelbart. Fabriken i Vilvoorde beräknas vara avvecklad senast den 30 juni 2000. Verksamheten, inklusive delar av maskinparken, kommer att flyttas över till AssiDomän Multisac. Den europeiska marknaden för papperssäckar är vikande med överkapacitet och stark prispress som följd. Beslutet att koncentrera den belgiska säckproduktionen till anläggningen i Poperinge är ett led i den pågående omstruktureringen av säckverksamheten inom AssiDomän. AssiDomän Multisac, med 93 anställda, producerar 42 miljoner säckar per år medan AssiDomän S&M:s produktion uppgår till 25 miljoner säckar. Båda anläggningarna är var för sig för små för att vara lönsamma i dagens marknadssituation. Av de två säckfabrikerna i Belgien har AssiDomän Multisac, som moderniserats med nya maskiner och en ny produktionshall, bedömts som den mest utvecklingsbara. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till förpackningspapper, förpackningar, sågade trävaror och träförädling. Koncernen omsatte MSEK 24 000 (MEUR 2 500) 1998 och har 17 000 anställda. AssiDomän AB Corporate Communications 1999-11-19 For ytterligare information kontakta: Bengt A Hägglund, President, AssiDomän Sacks, tel 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar