AssiDomän köper säckfabrik i Norge

AssiDomän köper säckfabrik i Norge AssiDomän har i dag träffat avtal med norska M. Peterson & Son A.S. om köp av säckföretaget Norsekk, marknadsledare på papperssäckar i Norge. AssiDomän är Europas ledande tillverkare av säckpapper och papperssäckar, med egna fabriker i Belgien, Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Norsekk tillverkar drygt 50 miljoner säckar och sex miljoner kompostpåsar år- ligen och har en omsättning på ca 170 miljoner NOK. Antalet anställda är ca 100 personer. Bolaget har sedan 1994 varit en självständig enhet inom Peter- songruppen. - Det är ett välskött och lönsamt företag. Genom förvärvet förstärker vi vår position i Skandinavien och ökar integrationsmöjligheterna för våra pappers- bruk, förklarar AssiDomäns VD och koncernchef, Lennart Ahlgren. Vi ser också samordningsförde- lar med vår enhet Pacsac i Skoghall. Tyngdpunkten i den skandinaviska sats- ningen kommer att ligga på Norsekk men verksamheten kommer tills vidare att bedrivas även i Skoghall. För Petersongruppen, Norges största förpackningskoncern är försäljningen ett led i den fortsatta renodlingen av verksamheten. -I dagens konkurrenssituation måste alla aktörer koncentrera sina satsningar till sina kärnområden, det de är bäst på. Vi tillverkar inte längre säckpapper i Peterson-gruppen. Säcktillverkningen är alltså inte längre en kärnverksam- het. Norsekk kommer att få mycket bättre utvecklingsmöjligheter inom AssiDo- män-koncernen, säger koncernchefen Erik Mollat i Peterson-gruppen. AssiDomän AB 1996-11-14 För ytterligare information kontakta Bo Alerfeldt, chef för AssiDomäns säck- verksamhet, tel 054-51 57 11. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/11/14/19990329BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/11/14/19990329BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar