AssiDomän köper stor europeisk wellpappgrupp

AssiDomän köper stor europeisk wellpappgrupp AssiDomän har träffat en överenskommelse med pappers- och förpackningsföretaget Esswell, med verksamhet i Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och Holland, om förvärv av samtliga aktier. Affären genomförs i två steg. Den italienska verksamheten övertas vid årsskiftet. För resten av Esswell-gruppen har en principöverenskommelse träffats. Den innebär att AssiDomän först efter genomförd Due Diligence fattar definitivt beslut om ett förvärv. Slutförandet av affären beräknas ske under maj 1998, då också den exakta köpeskillingen kommer att fastställas. Säljare är privata investerare via det holländska investmentbolaget Leeuw Finance Amsterdam BV. Esswell-gruppen omsätter ca 2,4 miljarder SEK och leveranserna uppgår till ca 2 500 miljoner m wellpapp och 150 kton returfiberbaserat papper per år. Esswell har 19 helägda anläggningar med totalt 1 500 anställda i fem länder: Spanien: sju wellpappfabriker, varav en arkanläggning. Leveranserna av 2 wellpapp uppgår till ca 200 Mm . Italien: tre returfiberbaserade pappersbruk för papper för wellpapp samt en wellpappfabrik. Dessutom ingår 50% av aktierna i ett företag med två wellpappfabriker. Leveranserna av papper uppgår till ca 130 000 ton och 2 wellpappleveranserna till 250 Mm , varav hälften i den helägda fabriken. Frankrike: tre wellpappfabriker (varav en arkanläggning), en offset-anläggning samt ett pappersbruk för specialpapper (20 kton) och en konverteringsanläggning för specialpapper. Leveranserna av wellpapp uppgår 2 till 100 Mm . Därutöver ingår i Esswell-gruppen en wellpappfabrik i Holland och en wellpappfabrik i Tyskland. Leveranserna av wellpapp uppgår till sammanlagt 75 2 Mm . - Med förvärvet av Esswell-gruppen har vi kompletterat vårt europeiska nätverk och skaffat betydande wellpappkapacitet i Spanien, den femte största marknaden i Europa. Vår struktur för wellpapp i Europa är därmed i stort sett färdig och innebär att vi nu har ett mycket bra nätverk av anläggningar för att kunna serva våra pan-europeiska kunder, säger Lennart Ahlgren, VD i AssiDomän. - Efter de senaste årens omfattande expansion har vi nu närmare 80 anläggningar i 14 länder. Den struktur vi nu får ger oss nya möjligheter att koordinera verksamheten och ta fram ytterligare synergier inom AssiDomän Packaging, säger Ulf Kilander, VD AssiDomän Packaging. Efter förvärvet av Esswell-gruppen uppgår AssiDomäns wellpappleveranser till 2 ca 2,1 miljarder m . Leveranserna av baspapper för wellpapp uppgår till 1,2 miljoner ton. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av världens största skogsägare, omsatte 1996 drygt 19 miljarder SEK och har 18 000 anställda. Antalet aktieägare är 312 000. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-12-16 För ytterligare upplysningar: Ulf Kilander, VD AssiDomän Packaging, tel 08-655 90 00. Berit Hallberg, Informationsdirektör, AssiDomän AB, tel 08-655 90 00. Frans Benson, Investor Relations, AssiDomän AB, tel 08-655 90 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/16/19990406BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/16/19990406BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar