AssiDomän och Graninge byter skog

AssiDomän och Graninge byter skog Graninge och AssiDomän har kommit överens om ett stort markbyte. Affären, som omfattar 16 100 ha skogsmark, främst inom Västerbottens län, innebär en omarrondering och koncentration av företagens skogsinnehav. AssiDomän erhåller hela Graninges nuvarande markinnehav norr om Umeälven, ca 3 800 ha. Dessutom tillkommer 1 600 ha inom Åsele kommun. Graninge tar över mark i västra delen av Vilhelmina och i Dorotea kommuner och i östra delarna av Strömsund i Jämtland, motsvarande ca 10 700 ha. Genom bytesaffären tar AssiDomän ytterligare ett steg i sin kärnområdesstrategi, som också lägger tyngdpunkten på förädling av norrländsk fura av hög kvalitet. Graninge vinner, genom att samla markinnehavet till området kring sågverket i Vilhelmina, ökade möjligheter till samspel mellan skogsbruket och industrin. Det sker bl a genom minskade transporter och effektivare lagerhållning av virke. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-11-21 För ytterligare information: Björn Åström, AssiDomän Lycksele Skogsförvaltning, tel 0950-231 61, resp. Krister Fahlgren, Graninge Skog & Trä, tel 0612- 880 31. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/11/21/19990329BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/11/21/19990329BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar