AssiDomän och Stratton i strategiskt samarbete i Ryssland

AssiDomän och Stratton i strategiskt samarbete i Ryssland AssiDomän och Stratton har träffat en överenskommelse om ett strategiskt samarbete i Ryssland. Överenskommelsen innebär, att AssiDomän förvärvar 50 % av aktierna i Stratton Paper Holding Co. Parterna diskuterar också med flera multilaterala finansierings- och låneinstitut om engagemang i ett investeringsprogram på ca 100 miljoner USD i massa- och säckpappersbruket Segezhabumprom (Segezha) i Karelen. Samarbetet med Segezha innebär, att AssiDomän går in som industriell partner till det ryska bruket för att utveckla det såväl administrativt som kommersiellt och industriellt. De båda företagen kommer också att etablera ett marknadsförings-samarbete inom Europa och OSS. Tillsammans blir de två företagen Europas största säckpappers- och säcktillverkare. Genom investeringarna på ca 100 miljoner dollar under en treårsperiod kommer anläggningen i Segezha att moderniseras för att höja produktivitet, produktkvalitet och miljöskydd. -Det här är ett led i vår satsning på Öst- och Centraleuropa. Segezha är den ledande säckpappers- och säcktillverkaren i Ryssland, och samarbetet skapar stora tillväxtmöjligheter och synergier med våra övriga anläggningar, både i Väst- och Östeuropa, säger AssiDomäns koncernchef, Lennart Ahlgren. -Stratton och AssiDomän har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete i tjeckiska Sepap. Vi ser fram emot att upprepa detta, och i större format, i Segezha, förklarar Strattons ordförande Michael Dingman. -Vår stora kapacitet och vår erfarenhet av högvolymproduktion gör det möjligt för oss att utveckla vår ledande position i Ryssland och OSS ytterligare, säger Segezhabumproms VD, Vladimir Ivanovich Yermakov. Segezhabumprom tillverkar massa, säckpapper och säckar. Massa- och pappersproduktionen är integrerad, och största delen av produktionen används i den egna säcktillverkningen. Anläggningen har en kapacitet av 450 000 årston, vilket gör den till en av de största i sitt slag. Säcktillverkningen uppgår i dag till 200 miljoner säckar per år. Vid fullt kapacitetsutnyttjande uppgår produktionen till en miljard säckar om året. Främst tillverkas säckar för förpackning av industriprodukter. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-06-19 För ytterligare information: Lennart Ahlgren, VD och Koncernchef, AssiDomän, tel 08-728 08 00 Ragnar Quarnström, VD AssiDomän Kraft Products, tel 08-728 08 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/06/19/19990329BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/06/19/19990329BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar