AssiDomän och Stratton samarbetar i Sepap

AssiDomän och Stratton samarbetar i Sepap AssiDomän AB och Stratton Investments har träffat en överenskommelse om samarbete i det tjeckiska företaget Sepap, och om en samordning av sina intressen i eventuella ytterligare investeringar i Central- och Östeuropa. Överenskommelsen innebär starten för ett ägarsamarbete mellan de två företagen, som tillsammans har drygt 90% av aktierna i Sepap, den största massa- och pappersindustrin i Tjeckien. Sepaps omsättning 1995 uppgick till två miljarder SEK, och den preliminära vinsten beräknas till ca 500 miljoner SEK. AssiDomän äger i dag 39% och Stratton 51% i Sepap. Enligt överenskommelsen kommer AssiDomän att få två av fem platser i styrelsen för det tjeckiska företaget och det operativa huvudansvaret. De två huvudägarna etablerar också en gemensam s k strategi-grupp, som hanterar alla strategiska frågor kring ägande, operativ verksamhet och finansiering. -Den här överenskommelsen banar väg för AssiDomän att återuppta det industriella samarbetet med Sepap, som inleddes förra året, säger AssiDomäns VD, Lennart Ahlgren. Det var omkring 40 olika samarbetsprojekt, inom marknadsföring, produktion och teknik och administration, som temporärt avbröts i samband med att Stratton blev majoritetsägare hösten -95. -Vi har nu haft samtal med Stratton, och fått klart för oss att de har ett långsiktigt intresse, och att de delar vår uppfattning om inriktningen på verksamheten och samarbetet. Vi ser fram emot att samarbeta med dem som industriell partner i Sepap och i eventuella andra företag inom branschen, förklarar Lennart Ahlgren. Strattons ordförande, Michael D. Dingman är också mycket nöjd med att ha nått en överenskommelse. -Det här är helt i linje med vad vi hade föreställt oss när det gäller ett samarbete i Sepap. Det är en bekräftelse på ett aktivt operativt engagemang från AssiDomän, som bådar gott för Sepaps framtid. Som en del i överenskommelsen kommer AssiDomän att, där det är möjligt, bidra med operativt stöd också i andra skogsindustriföretag där Stratton har stora intressen. För närvarande äger t ex Stratton, tillsammans med Harvard Funds, 37% i Biocel a.s. och för-handlar om flera andra förvärv i Östeuropa. -AssiDomäns operativa och industriella kompetens innebär att våra insatser förstärks, när det gäller att utveckla de här industrierna till europeisk konkurrensstandard. Dessutom ger det AssiDomän utomordentliga möjligheter att etablera sig på de växande marknaderna i östra Europa, förklarar Michael D. Dingman. Samarbetet mellan AssiDomän och Sepap omfattar bl a teknologi, produktion och marknadsföring. Främst AssiDomän Kraft Products och Sepap har ett kompletterande produktprogram. Tillverkningen i Sepap omfattar bl a 90 000 ton säckpapper och 140 miljoner säckar, 90 000 ton blekt avsalumassa, 55 000 ton kraft- och testliner och 22 000 ton MG-papper. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-02-12 För ytterligare information: Ragnar Quarnström, VD, AssiDomän Kraft Products, tel: 08-728 08 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/02/12/19990329BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/02/12/19990329BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar