AssiDomän överlåter limfogfabrik i Malå till Norrfog

AssiDomän överlåter limfogfabrik i Malå till Norrfog AssiDomän har träffat överenskommelse med Norrfog AB om en försäljning av limfogfabriken i Malå. Försäljningen, som sker per den 15 oktober 2001, är ett led i det pågående strukturarbetet i AssiDomän. Affären omfattar limfogsrörelsen i Malå, exklusive Malåbrädan. Varumärket Malåbrädan behålls av AssiDomän. Produkten kommer även fortsättningsvis att marknadsföras och försäljas av AssiDomän Interiör. Tillverkningen sker vid Norrfog AB. Den av Norrfog AB förvärvade verksamheten har en omsättning på ca MSEK 55, och omfattar ca 40 anställda. Efter försäljningen kommer AssiDomän Interiör AB att omsätta ca MSEK 210 med 80 anställda. Norrfogs huvudsakliga verksamhet är tillverkning av limfog, komponenter samt sågverksrörelse. Företagets huvudkontor är beläget i Malå. Efter övertagandet av limfogfabriken i Malå omsätter Norrfog ca MSEK 100 och har ca 90 anställda. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-09 För ytterligare information: Lars Eriksson, VD Norrfog AB, tel 0953 - 10307, 070 - 66 95 450 Anders Nilsson, VD AssiDomän Timber, tel 08 - 655 9100, 070 - 574 19 17 AssiDomäns verksamhet är fokuserad på ägande, förvaltning och brukande av skogstillgångar, 2,4 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. I koncernen ingår även en sågverksrörelse samt kartongbruket i Frövi. Antalet anställda är ca 2 000 och omsättningen uppgår till MSEK 7 200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00690/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar