AssiDomän överlåter limfogfabrik i Malå till Norrfog

AssiDomän överlåter limfogfabrik i Malå till Norrfog AssiDomän har träffat överenskommelse med Norrfog AB om en försäljning av limfogfabriken i Malå. Försäljningen, som sker per den 15 oktober 2001, är ett led i det pågående strukturarbetet i AssiDomän. Affären omfattar limfogsrörelsen i Malå, exklusive Malåbrädan. Varumärket Malåbrädan behålls av AssiDomän. Produkten kommer även fortsättningsvis att marknadsföras och försäljas av AssiDomän Interiör. Tillverkningen sker vid Norrfog AB. Den av Norrfog AB förvärvade verksamheten har en omsättning på ca MSEK 55, och omfattar ca 40 anställda. Efter försäljningen kommer AssiDomän Interiör AB att omsätta ca MSEK 210 med 80 anställda. Norrfogs huvudsakliga verksamhet är tillverkning av limfog, komponenter samt sågverksrörelse. Företagets huvudkontor är beläget i Malå. Efter övertagandet av limfogfabriken i Malå omsätter Norrfog ca MSEK 100 och har ca 90 anställda. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-09 För ytterligare information: Lars Eriksson, VD Norrfog AB, tel 0953 - 10307, 070 - 66 95 450 Anders Nilsson, VD AssiDomän Timber, tel 08 - 655 9100, 070 - 574 19 17 AssiDomäns verksamhet är fokuserad på ägande, förvaltning och brukande av skogstillgångar, 2,4 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. I koncernen ingår även en sågverksrörelse samt kartongbruket i Frövi. Antalet anställda är ca 2 000 och omsättningen uppgår till MSEK 7 200. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00690/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar