AssiDomän Packaging samarbetar med amerikanskt wellpappföretag

AssiDomän Packaging samarbetar med amerikanskt wellpappföretag AssiDomän Packaging AB har tecknat ett samarbetsavtal inom wellpappområdet med Inland Container Corporation, det tredje största wellpappföretaget i USA. Avtalet, som träder i kraft omedelbart, innebär informations- och erfarenhetsutbyte på marknadsföringsområdet samt samarbete inom forskning och teknisk utveckling. - Inom avtalet ryms stora möjligheter att erbjuda våra respektive kunder, särskilt dem med globala strategier, ännu bättre service, säger Ulf Kilander, VD för AssiDomän Packaging. Våra europeiska kunder som behöver produkter inom Nord- och Sydamerika kommer att kunna köpa dem från Inland, medan Inlands kunder som efterfrågar produkter i Europa kan använda AssiDomän Packaging som leverantör. Vi tror att alla våra kunder kommer att kunna dra nytta av vår gemensamma styrka när det gäller kvalitet och produktutveckling. - Våra kunders affärer blir allt mer globala, vi måste därför hitta nya lösningar för att tillfredsställa deras behov av förpackningar, säger William B. Howes, styrelseordförande och CEO för Inland Container. Vårt samarbete med AssiDomän Packaging kommer att ge oss en mängd information och resurser som ökar våra möjligheter att möta våra kunders krav. Vi är utomordentligt glada över att ha AssiDomän Packaging som samarbetspartner. Vårt avtal är till en början tvåårigt, men vi förväntar oss ett samarbete som sträcker sig längre än så. AssiDomän Packagings och Inland Containers årliga produktion av papper för wellpapp uppgår sammanlagt till 3,3 miljoner ton. Tillsammans har de 11 pappersbruk och nära 100 anläggningar för produktion av wellpappförpackningar. AssiDomän Packaging, som är Europas tredje största tillverkare av wellpapp och baspapper för wellpapp, har cirka 5 500 anställda och verksamhet i nio europeiska länder. AssiDomän Packaging ingår i AssiDomän AB som 1994 omsatte 16,7 miljarder SEK (2,3 miljarder USD). Inland Container Corporation är ett helägt dotterbolag till Temple-Inland Inc. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, Indiana. Temple-Inland omsatte 1994 21 miljarder SEK (2,9 miljarder USD). AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-01-25 För ytterligare information: Ulf Kilander, VD, AssiDomän Packaging AB, tel 08-728 08 00, 728 08 40 (direkt) Mats Berg, informationschef, AssiDomän Packaging AB, tel 08-728 08 69 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/01/25/19990329BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/01/25/19990329BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar