AssiDomän säljer Dorotea Emballage

AssiDomän säljer Dorotea Emballage AssiDomän Skog & Trä har träffat avtal om försäljning av Dorotea Emballage Industri AB per den 31 december 1997. Köpare är Camfore-gruppen i Jämtland, som sedan tre år tillbaka äger Dorotea Såg. Försäljningen är ett led i den renodling och strukturförändring, som pågår inom AssiDomäns såg- och träförädlingsverksamhet. Dorotea Emballage, som omsätter ca 40 MSEK, sågar och tillverkar lastpallar. Produktionen vid Dorotea Emballage avses koncentreras till palltillverkning och liknande produkter av sågad vara från Dorotea Såg. MBL-förhandlingar kommer att inledas om avveckling av sågdelen vid företaget, vilket innebär att 25 personer av de totalt 40 anställda varslas om uppsägning. - Genom den omstrukturering som nu pågår inom vårt affärsområde försvinner synergierna med övrig verksamhet för Dorotea Emballages del. Därför anser vi att förutsättningarna blir bättre med en ägare som kan erbjuda bättre regionala möjligheter till samordning, säger Roger Asserståhl, VD för AssiDomän Skog & Trä. - Dorotea Såg har de tre senaste åren genomgått en grundlig upprustning och produktionen har under denna tid mer än fördubblats. Genom övertagandet av Dorotea Emballage skapas möjligheter att ytterligare utveckla Dorotea Såg, och vi planerar nu för en produktion av 80 000 kubikmeter sågad vara per år. Den produktionen kommer till viss del att förädlas till lastpallar och liknande produkter vid Dorotea Emballage, säger Camfores VD, Per Stjernström. AssiDomän Skog & Trä AB 1997-12-11 För ytterligare upplysningar: Roger Asserståhl, VD AssiDomän Skog & Trä, tel. O8-655 9000 Per Stjernström, VD Camfore, tel. 0644-108 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/11/19990406BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/11/19990406BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar