AssiDomän samarbetar med Friluftsfrämjandet

AssiDomän samarbetar med Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet och AssiDomän har träffat en överenskommelse om samarbete. AssiDomän kommer att stödja och uppmuntra Friluftsfrämjandets utbildning av äventyrsguider och att sprida kunskap om natur, miljö och kretsloppstänkande bland barn. Samarbetet omfattar också en kretsloppsbok för barn och en annonskampanj, som startar i höst. -Det här är ett stort samarbetsprojekt, som vi hoppas skall pågå under lång tid. Skogen är en viktig resurs även för det rörliga friluftslivet. Därför är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Sveriges största skogsägare, AssiDomän, till nytta för båda parter, säger Friluftsfrämjandets marknadsansvarige, Carl Crafoord. Hänsyn till naturen är en röd tråd i all Friluftsfrämjandets verksamhet, något som också är viktigt för AssiDomän. Sedan Skogsmulle-verksamheten startade 1957 har över två miljoner barn varit mullebarn, och över 10 000 vuxna har varit Skogsmulle-ledare. -Friluftsfrämjandet är en av de organisationer i landet, som gjort mest för att ge barn kunskap om och känsla för djur och natur - dessutom på ett både lustfyllt och pedagogiskt sätt. För oss innebär samarbetet, att vi når en helt ny, men viktig, målgrupp - barnen - som får lära sig mer om skogens kretslopp, säger informationsdirektör Berit Hallberg, AssiDomän. Stockholm, 1996 - 05 - 14 Friluftsfrämjandet AssiDomän AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar