AssiDomän samarbetar med Friluftsfrämjandet

AssiDomän samarbetar med Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet och AssiDomän har träffat en överenskommelse om samarbete. AssiDomän kommer att stödja och uppmuntra Friluftsfrämjandets utbildning av äventyrsguider och att sprida kunskap om natur, miljö och kretsloppstänkande bland barn. Samarbetet omfattar också en kretsloppsbok för barn och en annonskampanj, som startar i höst. -Det här är ett stort samarbetsprojekt, som vi hoppas skall pågå under lång tid. Skogen är en viktig resurs även för det rörliga friluftslivet. Därför är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Sveriges största skogsägare, AssiDomän, till nytta för båda parter, säger Friluftsfrämjandets marknadsansvarige, Carl Crafoord. Hänsyn till naturen är en röd tråd i all Friluftsfrämjandets verksamhet, något som också är viktigt för AssiDomän. Sedan Skogsmulle-verksamheten startade 1957 har över två miljoner barn varit mullebarn, och över 10 000 vuxna har varit Skogsmulle-ledare. -Friluftsfrämjandet är en av de organisationer i landet, som gjort mest för att ge barn kunskap om och känsla för djur och natur - dessutom på ett både lustfyllt och pedagogiskt sätt. För oss innebär samarbetet, att vi når en helt ny, men viktig, målgrupp - barnen - som får lära sig mer om skogens kretslopp, säger informationsdirektör Berit Hallberg, AssiDomän. Stockholm, 1996 - 05 - 14 Friluftsfrämjandet AssiDomän AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar