AssiDomän samarbetar med Naturhistoriska Riksmuseet

AssiDomän samarbetar med Naturhistoriska Riksmuseet AssiDomän och Naturhistoriska Riksmuseet har träffat avtal om samarbete. Avtalet undertecknades den 30 april, och avser i ett första skede stöd för utställningen Träd och trä - en utställning om skogens möjligheter, som öppnades för allmänheten den 27 april. Naturhistoriska Riksmuseet genomgår för närvarande ett omfattande förnyelsearbete, bl a i form av nya basutställningar och satsningen på Cosmonova. -En samverkan mellan Riksmuseet och näringslivet ger ökad möjlighet att förverkliga vår vision - att verka för nuvarande och kommande generationers livsmiljö, förklarar museichefen, Désirée Edmar. AssiDomän ser det också som värdefullt, att stödja den omfattande forskningsverksamhet som bedrivs av Naturhistoriska Riksmuseet. -Riksmuseets grundläggande forskning kring biologisk mångfald har långsiktig betydelse också för oss som stor skogsägare, säger AssiDomäns informations- direktör, Berit Hallberg. I sammanhanget kan nämnas, att AssiDomän i augusti flyttar sitt koncernkontor till Bergshamra, Solna, i nationalstadsparken. Stockholm 1996 - 05 - 14 Naturhistoriska Riksmuseet AssiDomän ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/05/14/19990329BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar