AssiDomän stänger säckfabrik i Skottland

AssiDomän stänger säckfabrik i Skottland AssiDomän har beslutat att lägga ned säcktillverkningen vid fabriken i Dundee. Nedläggningen ska vara genomförd till slutet av 1999, och berör totalt 93 anställda. Beslutet är ett led i de strukturåtgärder, som tidigare offentliggjorts. Stängningen i Dundee är en följd av vikande marknad för papperssäckar. Under den senaste tolvmånaders-perioden har nedgången varit 10%. Dessutom råder överkapacitet på den engelska säckmarknaden, vilket lett till pressade priser. Det besvärliga marknadsläget har också förstärkts av det starka pundet och en ökad import. Verksamheten i Dundee kommer att föras över till enheterna i Aylesford och Hull. Förhandlingar med de fackliga organisationerna om en stängning till slutet av 1999 kommer nu att inledas. Av de 93 anställda vid Dundee-fabriken kommer 18 att erbjudas fortsatt anställning vid någon av de kvarvarande enheterna. AssiDomän Sacks UK, som ingår i koncernens affärsenhet Sacks, tillverkar 160 miljoner säckar per år vid fabrikerna i Aylesford, Hull och Dundee. Omsättningen uppgår till ca 450 MSEK. Antalet anställda är drygt 500 personer. AssiDomän AB Corporate Communications 1998-12-16 För ytterligare upplysningar: AssiDomän AB, Presstjänsten, tel 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/16/19981216BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar